COMMENTAAR: Koopkrachtversterking

09/06/2021 12:00


 

DE REGERING HEEFT koopkrachtversterking toegezegd, maar werknemersorganisaties zeggen (inhoudelijk) niets te weten van de aangekondigde ondersteuning. Doorgaans worden alleen landsdienaren bedacht, wat als onrechtvaardig wordt ervaren. In De Nationale Assemblee heeft president Chandrikapersad Santokhi gisteren tijdens de algemene politieke beschouwingen gezegd dat de salarissen van ambtenaren (juni) en ziekenhuispersoneel (juli) worden verhoogd met een toelage. De berekeningen worden uitgewerkt en vandaag goedgekeurd in de regeringsraad.

Ook gepensioneerde ambtenaren zullen een verhoging tegemoet
kunnen zien en ook de onderstanden. Verder zullen de Algemene
Oudedagsvoorziening (AOV), sociale bijstand, bijstand voor sociaal
zwakke huishoudens en de Algemene Kinderbijslag (AKB) worden
aangepast. Een ‘algemene’ versterking van de koopkracht is welkom
omdat de verarming in de samenleving steeds meerdere groepen treft,
niet alleen door de coronapandemie, maar vooral door de
koersontwikkeling. De gigantische rijen bij de geldwisselkantoren
en pakketdiensten om euro’s/Amerikaanse dollars of levensmiddelen
die goedwillende familie in het buitenland overmaken op te halen
geven een beeld van de ernstige nood waarin veel Surinamers
verkeren.

Prioriteit wordt aan koopkrachtversterking gegeven kennelijk om
de steeds luider morrende burgers zoet te houden en sociale onrust
te voorkomen. Ambtenaren hebben een vast inkomen, al is het in veel
gevallen geen topsalaris. Maar hoe staat het met andere groepen?
Vakbonden zullen ongetwijfeld op de stoep van de werkgevers staan
om in elk geval de lonen en salarissen aan te passen naar een
aanvaardbaar niveau. In hoeverre bedrijven daaraan kunnen meewerken
is de vraag want iedereen weet hoe ernstig de coronacrisis het
particuliere bedrijfsleven heeft getroffen.

Dat het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en
Technologische Innovatie (EZ) het doet voorkomen alsof prijzen in
de winkels niet omhoog mogen gaan door de koopkrachtversterking is
een lachertje. Het is in Suriname bijna cultuur geworden dat al bij
de aankondiging van loonaanpassing bij de overheid winkeliers de
prijzen verhogen. Dit is een kromme beslissing, omdat niet alleen
ambtenaren klant zijn.

Opeenvolgende regeringen hebben maatregelen aangekondigd of
geprobeerd de prijzen beheersbaar te houden, maar de consument
heeft er veelal niets van gemerkt of anders voor maar even. De
regering, met vooraan het ministerie van EZ, moet niet hetzelfde
pad opgaan van voorgangers, maar wettelijk maximumprijzen
vaststellen en er echt, maar dan ook echt en serieus op toezien dat
die worden toegepast. Overtreders moeten, zonder aanzien des
persoons hard worden aangepakt, te beginnen met forse boetes,
gevolgd door eerst tijdelijke en vervolgens definitieve intrekking
van de bedrijfsvergunning. Zulke maatregelen zullen hun effect als
schrikmiddel zeker niet missen.-.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname