COMMENTAAR: Jeugdinstituut en jeugdparlement

10/12/2020 12:00

 
DE CENTRALE LANDSACCOUNTANTSDIENST (Clad) gaat in opdracht van minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken onderzoek doen naar het financiële reilen en zeilen bij het Nationaal Jeugdinstituut (NJI), waar ook het Nationaal Jeugdparlement (NJP) onder valt. Het NJI heeft nog nimmer een jaarverslag ingeleverd, waardoor totaal niet duidelijk is of de miljoenen die het in de afgelopen zestien jaar heeft gehad, wel juist zijn besteed.
Het 29 zetels tellende jeugdparlement werd in 2004 in het leven geroepen en dat oogstte internationaal bewondering. De achterliggende gedachte was dat jongeren een podium zouden hebben waarmee ze invloed zouden kunnen uitoefenen op de ‘echte’ politiek. Echter, in de praktijk kwam daar bar weinig van terecht, met name doordat de gevestigde politieke partijen een vinger in de pap wilden hebben en omdat de jongeren hun positie in het NJP probeerden uit te buiten om er zelf beter van te worden. In één van zijn eerste toespraken pleitte de eerste voorzitter, Melvin Bouva, voor een hogere vergoeding voor leden van dat jeugdparlement en een eigen gebouw.
Maar veel werd er niet gepresteerd; op de weinige vergaderingen werd zelden een baanbrekend besluit genomen. De weinige jongeren die wel geïnteresseerd zijn in een eigen volksvertegenwoordiging, zien dit vooral als een opstapje naar het grote en veel lucratievere politieke werk: De Nationale Assemblee. Naast Bouva hebben al heel wat jongeren via het NJP de weg naar het nationaal parlement weten te vinden of hebben, zoals Derryl Boetoe, een mooie baan gevonden bij staatsbedrijf Cehivas. Dat hun werk niet altijd onomstreden is, blijkt uit het feit dat Boetoe onlangs ontheven is als directeur en dat de Clad zijn doen en laten bij het bedrijf tegen het licht houdt. Overigens, de Clad heeft Bouva aangemerkt als één van de mensen die mogelijk flink heeft geprofiteerd van de misstanden bij de Naschoolse Opvang.
Afgezien van het feit dat pas na zestien jaar actie wordt ondernomen omdat geen enkele financiële verantwoording is afgelegd, valt het toe te juichen dat de Clad een onderzoek start. Het volk heeft er recht op te weten wat er met zijn belastinggeld is gebeurd. En mochten jongeren recent of zestien jaar geleden hun zakken onrechtmatig hebben gevuld, dan mag dat niet onbestraft blijven. Het is te hopen dat daarna het NJP weer dat instituut wordt waarvoor het ooit bedoeld was: een podium voor serieuze jongeren die willen dat hun stem gehoord wordt.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname