COMMENTAAR: Hulplijn mannen

09/12/2020 12:00

 
STICHTING MAN MIT’ man wil een hulplijn instellen voor mannen met mentale problemen, die kunnen leiden tot criminaliteit, seksuele losbandigheid en agressie. Dat het de organisatie menens is kan worden afgeleid uit het schrijven van een projectvoorstel dat ter financiering is aangeboden aan de op Trinidad en Tobago gevestigde Australian Aid voor het Caribisch Gebied. Deze organisatie richt zich onder meer op hulp aan Caribische instanties.
Dit initiatief moet worden toegejuicht. Het is een, op het eerste gezicht, goede aanpak van de stichting die mogelijk mannen met de geschetste problemen zou kunnen helpen weer zichzelf te worden. Dit zou mogelijk ook kunnen leiden tot het terugdringen van het groot aantal huwelijken – 35 tot 40 procent – dat jaarlijks ontspoort en het (huiselijk) geweld dat door de politie vooral aan mannen wordt toegeschreven.
Het is goed dat Man mit’ man een bron in het buitenland aanboort. De vraag is of ze het probleem ook heeft besproken met vertegenwoordigers van de regering of politieke partijen om na te gaan hoe die kunnen ondersteunen. De organisatie, op christelijke leest geschoeid, bestaat deze maand 21 jaar en richt zich op mannen met de nadruk op geestelijk, emotioneel, fysiek en sociaal welzijn. Sinds haar oprichting zijn veel projecten uitgevoerd. Het jongste is een onlinebijeenkomnst in oktober met 23 mannen. Het thema was boosheid, een emotie die zich ontwikkelt uit teleurstelling, uitgestelde verwachting of zich gekwetst voelen. Man mit’ man neemt de overheid dus flink wat werk uit handen en ondersteuning zou een blijk van waardering zijn voor het werk.
Het gedrag van de man heeft invloed op het gezinsleven. Hij moet een krachtige figuur zijn en samen met zijn partner richting geven aan het gezin. Dit vergt van beiden – maar vooral van de man – een scala aan vaardigheden en die worden voor een belangrijk deel aangereikt door Man mit’ man aan mannen die daar behoefte aan hebben. Het gezin vormde in de visie van de niet meer actieve politieke partij PSV de hoeksteen van de samenleving en ze heeft zich hiervoor dan ook voortdurend sterk gemaakt. De sterkte van het gezin moest tot uitdrukking komen in hoge waarden en normen. Met het verdwijnen van de PSV uit de actieve politiekvoering is er geen opvolgende partij geweest met een nadrukkelijke visie op het gezin.
Het is al zo vaak gezegd: door verslechtering van de financieel-economische situatie in het land zijn grote delen van de samenleving in ernstige moeilijkheden geraakt. Gezinnen houden het hoofd nauwelijks boven water. Man mit’ man en andere goed menende organisaties doen er goed aan bij de beoordeling van het gedrag van de man of vrouw, maar ook van kinderen – vooral in deze tijd van corona – de vrije val van de levensstandaard mee te nemen, om een vertekend beeld te voorkomen.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname