COMMENTAAR: Houtsector

13/11/2020 12:00

 
DE AFGELOPEN JAREN zijn de autoriteiten op regelmatige basis gestuit op pogingen om rondhout te exporteren zonder dat de vereiste vergoeding aan de overheid werd betaald. Smokkelpogingen dus. In een aantal gevallen werd de smokkelwaar aangetroffen in containers die reeds door de douane was verzegeld. Verdachten werden aangehouden, maar daar het meestal op de eerste plaats om een economisch delict ging, werden deze zaken buiten proces en met het betalen van een boete afgehandeld.
In hoeverre er consequenties volgden voor betrokken douaneambtenaren, boswachters en andere overheidsfunctionarissen die samenspanden met de houtexporteurs, werd niet aan de samenleving meegedeeld. Gelet op de omvang van de houtkapactiviteiten in het land is het eigenlijk publiek geheim dat veel hout uit Suriname weggaat. Nu ligt er een rapport van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) bij het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer dat dit min of meer bevestigt. Volgens voornoemd rapport is de productie van rondhout in de afgelopen jaren gigantisch gestegen.
Werd in 2010 nog iets meer dan 246.000 kubieke meter geproduceerd, in 2019 was dit volgens de statistieken van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) gestegen naar meer dan één miljoen kubieke meter. Vooral in de laatste vijf jaar nam de productie een enorme vlucht. De SBB-cijfers geven aan dat veel hout is geëxporteerd, maar dat de staat daar bitter weinig aan heeft verdiend. De enorme productiegroei is volgens kenners geen reflectie van geëxporteerd rondhout en gezaagd product. Uit de KKF-analyse blijkt dat de productie van 246.159 kubieke meter in 2010 is toegenomen tot 1.074.710 kubieke meter het afgelopen jaar.
Terwijl de export van rondhout en gezaagd hout vanaf 2010 gestadig is gestegen, wordt een dramatische terugval van 550.790 kubieke meter in 2018 naar 339.814 kubieke meter vorig jaar geconstateerd. De Surinaamse zagerijen hebben niet de capaciteit om het geconstateerde verschil te verwerken, mocht dat de verklaring zijn voor de discrepantie in de cijfers. De regering heeft geen andere keus dan dit vraagstuk serieus aan te pakken. Al te lang ontloopt de staat de haar toekomende inkomsten uit de houtsector.
President Santokhi en vicepresident Brunswijk hebben bij verschillende gelegenheden aangegeven dat de export van rondhout zal worden afgebouwd. Een timeline hiervoor is nog niet gegeven. Misschien zou het KKF-rapport als vertrekpunt gebruikt kunnen worden om eindelijk zaken op orde te stellen in de bosbouwsector. Tegelijkertijd zullen ook acties moeten worden ondernomen om de controlecapaciteit van SBB te vergroten en de corruptie bij de douane aan te pakken. Op een separaat spoor zal ook het bedrijfsleven door middel van incentieven gestimuleerd moeten worden om de houtverwerking in het land naar een hoger plan te tillen.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname