COMMENTAAR: Grimmig januari voorkomen

22/12/2020 12:00

 
DAT HET LEEK op business as usual is misschien wat overdreven, maar Suriname heeft zich in het weekend veelal niet gehouden aan de Covid-19-maatregelen en ook niet aan de Covid-19-protocollen die zijn opgesteld voor de verschillende sectoren in het land. De politie blijkt een grote groep burgers te hebben aangehouden die in het weekend om zeven uur ’s avonds nog steeds op straat was en het clusterteam ‘Controle Handhaving Covid-19’ heeft op verschillende plekken moeten optreden. Op één van die plekken leek het te gaan om een bruiloft waarbij mensen gewoon doorgingen met feesten en dat ruim na de avondklok. Ook horecatenten, die lange tijd gesloten waren en dus weten wat het is om inkomsten te derven, hebben zich veelal toch niet gehouden aan de protocollen.
Het is dus helemaal begrijpelijk dat de regering geen vertrouwen meer heeft in de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Het gevolg is dat de maatregelen worden aangescherpt. Hoe het eraan toe gaat zal verder aan de bevolking liggen. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft aangegeven dat het misschien tijd wordt om werkelijk agressiever boetes uit te delen, want kennelijk ligt niemand wakker van een avond doorbrengen op de Politieacademie.
Naast het gedrag van de burger, baart zeker ook de snelheid waarmee het virus zich verspreid grote zorgen. De waarnemend directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, Radjesh Ori, en infectioloog Stephen Vreden schetsen dan ook een somber beeld voor wat ze noemen een tweede golf. Beiden verwijzen naar landen in de wereld waar de tweede golf er veel erger aan toe is gegaan en de gevolgen desastreus zijn. Nederland is daar één van. Daar is er sprake van een total lockdown voor zeker een maand. Bovendien schijnt er in Nederland ook een variant van Covid-19 te zijn dat uit Engeland is gekomen en ook nog veel besmettelijker is als de variant die bekend is.
Kortom, de samenleving moet zich realiseren dat de maatregelen opvolgen een zaak wordt van leven en dood. Suriname is een land met een kleine bevolking, een klein budget voor de volksgezondheid en – iets wat niet uit het oog moet worden verloren – gelimiteerd zorgpersoneel dat de uitputting langzaam maar zeker nadert en dat niet gemotiveerd is om zich in te blijven zetten.
De medici zijn bloedstollend eerlijk wanneer ze zeggen dat Suriname meer besmettingen en ook meer doden mag verwachten. En dat januari een grimmige maand kan worden. Veelal zeggen mensen grontapu no e taygi sma sani. Maar als we iets wel van tevoren weten en toch onvoorzichtig zijn dan geldt: sabi du na espresi. Daarom is gehoorzaamheid nu noodzaak!
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname