COMMENTAAR: Gesol met doden

12/11/2020 12:00

 
DE BEGRAAFPLAATS VAN ALBINA puilt uit van de doden die een laatste rustplaats nodig hebben. De situatie is zelfs zo nijpend dat doden op een geïmproviseerde manier worden begraven. Volgens districtscommissaris Clyde Hunswijk van Marowijne Noordoost komt het ook voor dat een lijk op dezelfde plek van een bestaand graf wordt begraven en dat kan niet. Dit is een zeer kwalijke situatie en getuigt van gebrek aan respect voor diegenen die ons zijn voorgegaan en hun nabestaanden. Vanaf 1 december mogen daarom geen doden in Albina meer worden begraven en moet men uitwijken naar Moengo of het veel verder gelegen Paramaribo. Dat is voor veel nabestaanden een pijnlijke ontwikkeling en jaagt ze bovendien nog meer in de kosten.
Dit is niet de enige begraafplaats waar het ruimteprobleem zich voordoet: op de meeste laatste rustplaatsen kampt men er mee. De beheerders van de begraafplaatsen valt eigenlijk weinig te verwijten: zij moeten het doen met de ruimte die ter beschikking is gesteld. Daarbinnen moeten ze passen en meten. Het zijn de beleidsmakers die pijnlijk tekortschieten doordat zij nauwelijks beleid maken en dus ook niet bijtijds voorzien dat er te weinig plaatsen zijn om te begraven.
Eric Schalkwijk, voorzitter van de stichting Rooms-Katholieke Begraafplaats, de beheerder van de rk-begraafplaats aan de Schietbaanweg, luidde onlangs weer de noodklok: de begraafplaats is al jaren vol. Weliswaar mogen onder bepaalde voorwaarden sinds 2009 graven worden geruimd. Echter, het tempo waarin dat gebeurt ligt te traag om de toestroom van nieuwe doden aan te kunnen.
Rond de wisseling van de regering-Bouterse waren de plannen om de begraafplaats in Hanna’s Lust uit te breiden bijna rond, maar toen werd toch besloten die grond te bestemmen voor woningbouw. Immers, de woningnood is ook groot. En politici willen liever scoren met huizen die ze hebben laten bouwen dan dat ze extra plekken hebben geregeld voor de doden.
Er wordt met de gedachte gespeeld om de doden bovengronds in zogeheten galerijgraven boven elkaar te ruste te leggen, waardoor veel ruimte wordt bespaard. Naar het voorbeeld van onder meer Curaçao, waar men dat overigens vooral doet omdat de bodem op het eiland veel te hard is waardoor het vrijwel onmogelijk is om een graf te delven. Dat zou inderdaad een oplossing kunnen bieden, maar daarvoor moet de wet worden gewijzigd. En we weten allemaal dat politieke molens heel traag draaien dus dat zal nog enige tijd op zich laten wachten.
Maar het is duidelijk dat de regering-Santokhi hiervoor nu een blijvende oplossing moet zoeken zodat de doden in de toekomst de eeuwige rust krijgen die ze verdienen. Daarmee wordt voorkomen dat Suriname straks met de doden moet gaan sjouwen om een plekje voor hen te vinden.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname