COMMENTAAR: Gelijke kansen

09/11/2020 12:00

 
BIJZONDERE WAARDERING VERDIENT de tweede campagne van het Surinaams Olympisch Comité (SOC) om vrouwen meer of betere posities te geven in de sportorganisaties. Deze taak is opgedragen aan de Gender & Sport Commissie van het SOC die samenwerking heeft gezocht met andere organisaties en instituties. De campagne loopt tot en met maart 2021.
Men is al een poos bezig na te gaan hoe de gendergelijkheid te verbeteren in de sport. Hopelijk dat het niet bij woorden blijft en dat vrouwen gelijke kansen als de mannen krijgen om zich te bewijzen. Dat zou mogelijk ook een stimulans kunnen zijn voor de vrouwelijke sporters.
In verschillende landen worden speciale regelingen getroffen om (meer) vrouwen in topposities te krijgen. Hoewel toeval, is het toch mooi dat de promotiecampagne start in de periode dat – na Barack Obama – opnieuw geschiedenis wordt geschreven in de Verenigde Staten (VS). De gekleurde Kamala Harris gaat namelijk de boeken in als de eerste vrouwelijke vicepresident van het land.
In Suriname krijgen vrouwen – dwars door de samenleving – vaak niet de erkenning die ze verdienen. Er is zelfs een periode geweest dat sportbonden geld van donororganisaties ten behoeve van vrouwen gebruikten voor de mannensport. Ook bij de materiaalvoorziening blijkt vaak de achtergestelde positie van vrouwen.
Er ligt voor de commissie van het SOC dus een dankbare taak die niet alleen door de gekozen partners ondersteuning verdient, maar waarvoor toch een breed draagvlak in de samenleving zou moeten zijn. SOC-voorzitter Ramon Tjon-A-Fat zegt terecht dat gendergelijkheid in de sport niet op stel en sprong zal gebeuren. De aanzet van het SOC zou een wake-upcall kunnen zijn voor de rest van Suriname, want in vrijwel alle geledingen in het land loopt het aantal vrouwen in vooral topposities ver achter bij de mannen.
Het besluit van het SOC om vrouwelijke bestuurders te huldigen wordt toegejuicht. Zulke activiteiten verdienen veel aandacht, zodat de vrouwen al op jonge leeftijd worden gestimuleerd om te gaan sporten. Zij moeten opstaan en hun plaats in de maatschappij opeisen of innemen, duidelijke signalen afgeven dat zij de stiefmoederlijke behandeling beu zijn en net als de Amerikaanse voetbalvrouwen ervoor ‘vechten.’ Die pikken het niet dat de mannen veel meer dan hen verdienen, terwijl het juist de vrouwen zijn die de VS op voetbalgebied op de kaart zetten.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname