COMMENTAAR: Geen goed bestuur

14/11/2020 12:00

 
DE REGERING HEEFT de afgelopen periode een aantal beleidsbeslissingen genomen. Een daarvan is de unificatie van de koers en een ander is het loslaten van de benzineprijs. Voordeel daarbij is dat de regering nu meer inkomsten heeft en geen dollars meer beschikbaar stelt aan bijvoorbeeld de pomphouders.
De overheid heeft vaak vanwege het gebrek aan kader en daardoor uitvoeringscapaciteit op verschillende ministeries projectteams samengesteld die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van projecten gefinancierd door leningen van verschillende buitenlandse instituten. Afhankelijk van hun expertise kregen die een bepaald bedrag in US dollars vergoeding tegen de Centrale Bank koers. Dat is contractueel met ze overeen gekomen.
Nu daar de unificatie is doorgevoerd vindt de minister van Financiën en Planning Armand Achaibersing dat de vergoedingen nu veel hoger zullen liggen dan de gelden van regeringsfunctionarissen en zelfs ministers. In een brief geeft de bewindsman aan dat de regering dat niet kan tolereren. In dat schrijven noemt de minister geen reden van bezuiniging of gebrek aan geld, immers het zijn gelden die niet door de overheid betaald zullen worden, maar die bedoeld zijn voor uitvoering van projecten. Het argument dat leningen in US dollars terug betaald moeten worden is niet logisch want de mensen krijgen de tegenwaarde in SRD, zoals contractueel afgesproken.
Het getuigt niet van goed bestuur om zonder enige vorm van overleg te bepalen dat een hard afspraak in een getekend contract niet meer nagekomen zal worden. Regels zijn er om nageleefd te worden of in gemeen overleg aangepast te worden. Bovendien zijn projectvoorstellen heel vaak goedgekeurd en ook de gelden die consultants uitbetaald moeten worden. Wat de minister nu wil doen is eigenlijk symptoom bestrijden terwijl het grootste probleem onopgelost blijft.
Uitzonderingen en gevallen van misbruik daargelaten, is er onvoldoende hoger kader bij de overheid om projecten uit te voeren omdat de salarissen niet veel voorstellen. En omdat het apparaat zo groot en log is, is het heel moeilijk om een verhoging voor het hoger kader alleen te geven, omdat dat als zeer onrechtvaardig overkomt bij de grootste groep ambtenaren die uit lager kader bestaat. Niet voor niets bestond het systeem van Fiso, dat door politieke druk nu vrijwel ter ziele ligt. In dit systeem werd de ambtenaar gestimuleerd zich te scholen, want hoe meer diploma’s hoe meer salaris.
Het is trouwens de vraag of de overheid ook bij de parastatalen waar salarissen ook hoger liggen dan van ministers zal ingrijpen. Bij de Centrale Bank, Staatsolie, Telesur en nog enkele wemelt het van leidinggevende niet soms 18 maanden en meer salaris ontvangen. Kortom de overheid moet op een andere manier en in gemeen overleg de discrepanties in vergoedingen aanpakken. Opportuun handelen omdat een toevallige groep meer verdient dan de regeringstop is geen valide genoeg argument.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname