COMMENTAAR: ‘Geen geld’

13/01/2022 12:00


 

DE VOORTDURENDE CORONAPANDEMIE laat overal in de wereld diepe sporen na. In veel rijke westerse landen wordt de bevolking zo goed als kwaad mogelijk gesteund door overheden om de ergste klappen van de crisis op te vangen. Salarissen van personeel in de particuliere sector worden deels betaald, waardoor bedrijven geen mensen op straat hoeven te zetten. En vaak wordt ook het omzetverlies van die bedrijven door lockdowns voor een belangrijk deel gecompenseerd.

Die landen hebben hele gezonde economieën en daarvoor de
financiële ruimte om de bevolking door deze moeilijke tijden te
loodsen. Andere landen, zoals Suriname, hebben dat niet en daar
moeten inwoners het grotendeels maar zelf zien te redden. Gezien de
huidige situatie waarin ons land zich bevindt, is dat begrijpelijk.
Er kan immers moeilijk geld worden uitgegeven dat er niet is.

De regering heeft vorig jaar weliswaar wel geld uitgetrokken om
de meest schrijnende gevallen (zowel particulieren als bedrijven)
wat te helpen, maar naar verluidt is daarvan maar heel weinig
terechtgekomen op de plaatsen waar ondersteuning het hardst nodig
was. Ingewikkelde bureaucratische procedures stonden een eerlijke
verdeling in de weg, waardoor menigeen met lege handen bleef.

Extra pijnlijk is dat de extra kosten voor een begrafenis van
een coronaslachtoffer, waarvan door minister Uraiqit Ramsaran van
Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) werd beloofd dat per 1
juni maximaal SRD 10.000 door de regering zouden worden gedragen,
tot nu toe ook nauwelijks zijn uitgekeerd. Nabestaanden die alle
formulieren hebben ingevuld en wiens aanvraag is goedgekeurd,
krijgen tot op de dag van vadaag van ambtenaren steeds weer te
horen “er is geen geld”. Dus los van het verdriet om het verlies
van een geliefde, zijn honderden families ook nog geconfronteerd
met de zorgen om de financiële perikelen omdat de regering haar
beloften niet nakomt.

Het geldgebrek van de regering staat haaks op berichten van de
president en ministers dat het dankzij ‘prudent beleid’ financieel
weer de goede kant op gaat met het land, zeker nu het IMF over de
brug is gekomen. In werkelijkheid zijn veel rekeningen echter niet
betaald. De begrafeniskosten zijn niet het enige probleem van
SoZaVo, de uitbetaling van de kinderbijslag over 2020 werd vorige
maand ook van de ene op de andere dag gestopt, omdat er volgens
medewerkers geen geld meer is. Terwijl duizenden ouders al vele
maanden uitkijken naar de bijdrage die ze in ieder geval helpt om
in deze dure tijden hun kroost te verzorgen.

Hoe het nu verder moet, weet niemand. De verantwoordelijke
ministers zwijgen als het graf en ook vanuit de Communicatie Dienst
Suriname blijft het stil. Maar misschien dat in het parlement
vandaag, als er wordt vergaderd over de Covid-19-situatie in het
land, duidelijkheid zal worden gegeven over in ieder geval de
betaling van de bijdrage in de begrafeniskosten. De rouwende
familieleden hebben daar recht op.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen