COMMENTAAR: Freudiaanse verspreking

10/09/2021 12:00


 

PRESIDENT SANTOKHI HEEFT tijdens een ontmoeting met partijgenoten in Nederland deze week gezegd dat zij zich moeten voorbereiden op de verkiezingen van 2025 “of eerder”. Een slip op de tong was het zeker niet, omdat het staatshoofd dat “of eerder” heeft herhaald en met nadruk.

Deze uitspraak heeft niet alleen bij grote delen van de
samenleving voor gefronste wenkbrauwen gezorgd, maar ook bij
coalitiepartners van de president. Ze zijn verrast door bepaalde
uitlatingen van het staatshoofd. De leiders van coalitiepartijen
Abop, Pertjajah Luhur en NPS vonden het zelfs nodig om gisteren
hierover de koppen bijelkaar te steken. Ook zij vragen zich af wat
president Santokhi kan hebben bedoeld met zijn uitspraken. Bij de
ontmoeting tussen de coalitieleiders zat ook de minister van
Binnenlandse Zaken aan. Die is officieel de organisator van
verkiezingen in Suriname.

Volgens woordvoerder van Abop, Humphrey Dundas, wachten de
leiders de terugkeer van Santokhi af om van hem zelf te vernemen
wat hij heeft gezegd en wat hij heeft bedoeld. Aan de hand van dat
onderhoud in de coalitietop zal er een gezamenlijke verklaring
worden uitgegeven. Nu is niet duidelijk of het een gezamenlijke
verklaring wordt van Abop, PL en NPS of van de totale coalitie,
inclusief VHP.

De VHP-leider die als president op werkbezoek is in Nederland,
maakte van de gelegenheid gebruik om met structuren van zijn partij
bijeen te komen. Tijdens de ontmoeting gaf hij onder meer aan dat
de verkiezingscampagne op 16 januari volgend jaar, de verjaardag
van de VHP, officieel zal worden gelanceerd. Hier te lande heeft
hij al een traject ingezet om met de partijstructuren bijeen te
komen.

Op vragen van de pers waarbij verduidelijking werd gevraagd op
zijn uitspraken stelde Santokhi dat sinds 2015 de VHP de strategie
huldigt te werken naar de eerstvolgende verkiezingen of eerder. Met
die strategie is de partij de verkiezingsstrijd van 2020 ingegaan
en wordt deze doorgetrokken naar 2025. De VHP-voorzitter verklaarde
dat elke politieke partij gereed moet zijn om te allen tijde te
kunnen deelnemen aan een stembusgang zij het regulier om de vijf
jaar of als dat vanwege omstandigheden eerder wordt georganiseerd.
Of de uitspraken van de president een freudiaanse verspreking
waren, zal tussen nu en 25 mei 2025 wel blijken.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen