COMMENTAAR: Factor mens

06/04/2021 12:00

 
VERMISSINGEN, MOORDEN EN verkrachting zijn aan de orde van de dag. Het Korps Politie Suriname noemt geen officiële cijfers maar voor de burgerij voelt het aan alsof de criminaliteit hand over hand aan het toenemen is. Het ‘slachtveld’ waarop de oorlog tegen armoede en radeloosheid wordt gevoerd ligt bezaaid met jonge slachtoffers en er schijnt voor nu geen antwoord klaar te liggen.
Suriname is eerder op dit kruispunt geweest. Weliswaar was de situatie toen mogelijk minder triest en minder uitzichtloos dan nu, maar deze economische malaise voelt niet helemaal nieuw. Wat we dus wel weten is dat een verslechterde economische situatie ook slachtoffers maakt die niet direct opvallen. Zeker in de buurten gaat het verval snel, maar blijft vaak buiten het direct blikveld van de autoriteiten.
Maar juist omdat we eerder met dit bijltje gehakt hebben is het van belang dat we nu al maatregelen treffen om erger te voorkomen. De overheid kan niet overal tegelijk zijn. Daarom heeft zij in het verleden veel van haar taken die te maken hadden met sociaal maatschappelijke steun aan kansarmen en probleemgroepen uitbesteed aan organisaties die daar ervaring mee hebben.
Het is dan dringend noodzakelijk dat in dit kader wordt gekeken naar de rol die buurtorganisaties kunnen vervullen om moeilijke situaties te herkennen en daarop in te spelen. Wilgo Koster die eigenlijk synoniem staat voor rotsvaste hulpverlening in de buurt Latour trekt terecht aan de bel wanneer hij meldt dat de overheid op geen enkele manier heeft gecommuniceerd met buurtorganisaties over de gevolgen van Covid-19 en de economische situatie op de buurt. Het enige dat is gecommuniceerd is hoe de verspreiding van Covid-19 te voorkomen, meer niet.
Dat getuigt van kortzichtigheid. Was de regering in deze urgentiefase niet bezig met armoedebestrijding en ondersteuningsmaatregelen? Waarom de buurtorganisaties niet consulteren om van hun te horen wat de specifieke problemen zijn en hoe daarop in te spelen? Experts hebben via verschillende media de regering ook gezegd dat de ‘nieuwe normaal’ op de scholen een integrale aanpak vereist. Ouders zijn bezig te overleven en grootouders hebben geen grip op deze nieuwe generatie Surinamers die via sociale media alles zien wat kan en steeds minder begrip hebben voor een omgeving die daar maar beperkt in kan voorzien.
Het is van eminent belang dat de regering naast formules en cijfers om de crises (economisch en Covid-19) te overwinnen kijkt naar de factor mens. Het zijn mensen die inhoud moeten geven aan ontwikkeling en als we de ‘veldslag’ met onze jeugdigen verliezen, is het grootste goed verloren. Want voor wie moeten al de cijfertjes en economische formules dan ontwikkeling brengen? De regering moet met de meeste spoed de partnerschappen die gevormd waren met buurtorganisaties weer aangaan of nieuw leven inblazen en hecht samenwerken. We kunnen ons niet méér ontspoorde jeugd permitteren.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname