COMMENTAAR: Essentieel

30/12/2020 12:00

 
DE BETEKENIS VAN het woord essentieel in de zin van het Covid-19-gebeuren zorgt voor verwarring en weinig begrip. Waddy Sowma, vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, drong maandag tijdens de Covid-19-persconferentie van het Outbreak Management Control Team aan op definitie van dit woord. Volgens hem kreeg hij staande de persconferentie veel apps met zeer uiteenlopende en stevig onderbouwde meningen over de betekenis van wat onder essentieel wordt verstaan.
Dat woord wordt regelmatig gebruikt door regeringsfunctionarissen wanneer het gaat om bekendmakingen over bedrijven of personen die tijdens de lockdown normaal hun werk mogen blijven doen. Niets is zo storend dan verschillende, zelfs gezaghebbende personen, hetzelfde horen zeggen maar niet hetzelfde bedoelen. Discussie over wie of wat essentieel is, kan oeverloos zijn en verwarrend werken, vandaar dat afstand moet worden genomen van het ‘dure’ woord essentieel, en kiezen voor een meer simpele aanduiding. Boodschappen vanuit de regering zijn niet altijd duidelijk en begrijpelijk voor grote delen van de samenleving.
Tegenstrijdigheden in verklaringen en daarmee de geloofwaardigheid staan ter discussie. Aan de hand van de informatie maandagmorgen verkregen van zijn deskundigen over de zorgwekkende toestand keek president Chandrikapersad Santokhi in een mineurstemming naar de stand van zaken. Enkele uren later, dezelfde dag, sloegen minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid en epidemioloog Ingrid Krishnadath een andere toon aan. “Stijging Covid-19 gevallen redelijk stabiel” werd min of meer gezegd. Misschien moet de waarheid ergens gezocht worden tussen beide verklaringen. Dat maakt een waardeoordeel niet gemakkelijk. Daarom wordt misschien de werkelijke stand van zaken van Covid-19 door sommigen in twijfel getrokken.
De minister stak niet onder stoelen of banken dat vuurwerkverkoop voor hem niet essentieel is, maar wrong zich tegelijk in allerlei bochten om toch het predikaat essentieel aan het thema vuurwerk te geven. Drankenzaken kwamen plotseling ook in aanmerking voor het predikaat. En het zijn precies dit soort tegenstrijdige besluiten die grote ontevredenheid en onduidelijkheid veroorzaken. De roep naar een multidisciplinair management team is niet nieuw. Naast de medische kant heeft de pandemie sociaal-maatschappelijke gevolgen. De aanwezigheid van Waddy Sowma op de persconferentie is een stap in de goede richting. De weg is hiermee vrijgemaakt om ook een burgercomité een stem te geven bij de besluitvorming over Covid-19, fysiotherapeuten voor de nazorg en psychologen voor de mentale begeleiding van patiënten die ‘genezen’ zijn verklaard.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname