COMMENTAAR: Dure les

08/01/2021 12:00

 
De wereld was woensdag getuige van een tafereel dat voor onmogelijk werd gehouden. Honderden woedende betogers bestormden het Capitool, het parlement van de Verenigde Staten van Amerika, ontregelden de vergadering die gaande was en hielden de vergaderzaal en andere kantooraccommodaties urenlang bezet. Vicepresident Mike Pence die de sessie leidde waarbij de uitslag van de presidentsverkiezingen van november gecertificeerd zou worden, werd in allerijl geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Senatoren, congresleden en medewerkers van het Capitool namen hun toevlucht tot ondergrondse bunkers of barricadeerden zich in kantoorruimten.
Zeker vier personen zijn tijdens de onlusten om het leven gekomen. De laatste keer dat een soortgelijk incident zich voordeed bij het Capitool was in 1812. De wereld keek woensdag toe hoe een wekenlange campagne van desinformatie en opruiing door president Donald Trump en zijn fervente politieke aanhangers en loyalisten culmineerde in een ongekende geweldsuitbarsting, de ultieme afgang van de democratie in de VS, door velen beschouwd als het toonbeeld van democratie. Internationaal loopt de VS steeds in de voorste gelederen om landen waar democratie en democratische processen onder druk komen op het matje te roepen.
Niet zelden worden zware sancties opgelegd aan landen waar zaken niet gaan zoals Washington dat wenst of zelfs dicteert. Met wat zich woensdag in Washington heeft voltrokken, is de VS volgens sommigen van zijn voetstuk gevallen. Het land heeft volgens hen het morele gezag om andere onafhankelijke landen aan te spreken op de politieke gang van zaken op hun territoir verloren. De recente politieke en andere sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en incidenten in de VS hebben pijnlijk blootgelegd dat het land na meer dan tweehonderd jaar onafhankelijkheid en democratie nog een lange weg te gaan heeft om de breuklijnen in zijn samenleving te lijmen.
De geschokte Amerikaanse samenleving kreeg met de bestorming van het Capitool een glimp van hoe snel wat iemand als vanzelfsprekend beschouwt, in dit geval de democratie, vernietigd kan worden, hoe broos de samenleving werkelijk is, hoe een marginale en gewelddadige minderheid de toon kan zetten. Amerika had vroeger een hoge morele status, althans de façade ervan. In de loop der jaren is dat uitgehold, zelfs vóór president Trump aan de macht kwam.
Te denken aan zaken uit de recente geschiedenis, zoals de invasie van Irak onder verzonnen voorwendselen, het opsluiten van vermeende terroristen in Guantánamo Bay zonder een behoorlijk rechtsproces, maar ook de niet-aflatende steun aan dictators, monarchieën en autocraten als het in het belang van Amerika is. Voor Suriname is wat in Washington is gebeurd ook een harde les om de goede dingen te koesteren en te cultiveren en een zodanige politieke cultuur te ontwikkelen waardoor taferelen die zich op het Capitool hebben voorgedaan zich nimmer hier voordoen. Terecht stelt parlementsvoorzitter Marinus Bee, dat de democratie heel fragiel is en dat wie een andere wil aanspreken op diens handelen of acties ervoor dient te zorgen dat diens “eigen huis schoon blijft”.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname