COMMENTAAR: Dubbele salarissen

05/01/2021 12:00

 
DE PRESIDENT HEEFT aangekondigd dat er wetten komen om een einde te maken aan dubbele overheidssalarissen en functies. Kennelijk zijn niet alle DNA-leden blij met deze aankondiging. Zeker VHP-parlementariër Mahinder Jogi, die lange tijd zelf ook als beleidsadviseur een overheidssalaris genoot naast zijn schadeloosstelling als parlementariër, vindt dat dit in een breder kadermoet worden aangepakt.
Jogi geeft ook aan dat een parlementariër die nu dus niet voltijds werkt ‘maar’ SRD 18.000 per maand verdient wat nu omgerekend ‘maar’ 1000 US dollar is. Hij gebruikt dus niet eens de koers van de Centrale Bank bij zijn omrekening, om het maar even te hebben over het vertrouwen in de Surinaamse munt die van de doorsnee burger wel wordt verwacht. Weet de parlementariër wel hoe geprivilegieerd hij is met zo een salaris waar hij geen 40 uren voor hoeft te werken – al is het maar een schadeloosstelling? Dat terzijde heeft Jogi voor een deel wel gelijk. Deze maatregel die noodzaak is, moet in breder kader worden geplaatst. In de wet zou opgenomen moeten worden dat parlementariër een full time betrekking moet zijn en daartegenover moet een salaris staan.
Inhoudelijk correct is de redenering van NPS-fractielid Ivanildo Plein: het kan niet zo zijn dat een parlementariër die in theorie de overheid moet controleren, ook zelf in de uitvoering zit. Die kan zichzelf moeilijk controleren. Meer valt te zeggen voor de optie om met politieke kabinetten te werken, want dan is het perspectief gelijk breder. Daarbij zou eerst gedefinieerd moeten worden wat de politieke functies zijn, waarna die worden ingevuld door de zittende regering. De mensen die onder die regering worden aangenomen krijgen een contract van vijf jaar. Na die vijf jaar worden zij dus vervangen en de overheid heeft geen verplichtingen meer aan hen. Echter, de effecten van die maatregel moeten ook goed worden geanalyseerd. Want in Suriname is er sprake van een politieke cultuur, waarbij mensen in politieke functies zo snel mogelijk willen gaan behoren tot de categorie ‘stinkend rijk’. Wordt dat gestimuleerd als die mensen weten dat ze maximaal vijf jaar in die functie zitten of zullen ze hun best doen om in de vijf jaar zo goed mogelijk het werk te doen zodat ook de volgende regering een beroep op hun expertise wil doen?
In ieder geval is er in de periode vóór 2010 al onderzoek gedaan naar het fenomeen politieke functionarissen als onderdeel van het project Public Sector Management Strengthening Programme. De regering hoeft in dit geval dus niet bij af te beginnen. Belangrijk blijft dat het geheel hieromtrent wordt geordend. Want de werkelijkheid wijst uit dat overheidsfunctionarissen met twee banen, twee salarissen krijgen, maar niet het werk doen dat daartegenover staat. En wie niet aan het werkt verschijnt is spookambtenaar, ook al is hij/zij parlementariër. En van spookambtenaren moet de overheid zo snel mogelijk zien af te komen.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname