COMMENTAAR: Cubaanse gelukszoekers

03/12/2020 12:00

 
HONDERDEN CUBANEN ZIJN plotseling neergestreken te South Drain in Nickerie. Het zijn asielzoekers die hun land zijn ontvlucht en enkele jaren geleden hun toevlucht tot Suriname zochten in de hoop er een mooi bestaan op te bouwen. Ze noemen zichzelf politieke vluchtelingen, maar in werkelijkheid zijn het economische vluchtelingen. Immers, ze hebben hun land in vrijheid kunnen verlaten en zijn Suriname ook op een legale manier binnengekomen. Het land was volgens het internationaal recht destijds verplicht de Cubanen de asielstatus te verlenen en voor basisvoorzieningen te zorgen. Veel van hen vonden, al dan niet in de informele sector, werk en wisten zichzelf te bedruipen.
Maar kennelijk is de groep de economische situatie in Suriname nu beu en wil ze opeens elders een beter leven zoeken. Dat is haar goed recht maar de wijze waarop ze dat doet, roept vraagtekens op. Maandag zijn iets meer dan vijfhonderd Cubanen onverwacht neergestreken te South Drain. Ze willen de Corantijn oversteken naar Guyana en naar het schijnt daarna doorreizen naar de Verenigde Staten. Maar de Cubanen moeten er vooraf van op de hoogte zijn geweest dat door de coronamaatregelen de grens met het buurland nog steeds gesloten is en dat door langdurig mismanagement de veerboot Canaiwama al geruime tijd uit de vaart is.
Het feit dat ze direct na aankomst tenten en in feite een soort vluchtelingenkamp hebben opgezet, doet vermoeden dat ze zeer goed waren voorbereid. Echter, wat ze willen bereiken, is een raadsel. Vooralsnog blijft de grens dicht en de veerverbinding wordt pas over een week of twee mogelijk nieuw leven in geblazen. De plek waar ze nu zitten is niet geschikt voor zo’n langdurig verblijf. Er zijn ook kinderen in de groep, wat de zorg alleen maar groter maakt.
Het is weer typerend dat de autoriteiten nog nauwelijks actie hebben ondernomen om zich ter plaatse te oriënteren en in overleg te treden met de ‘ontheemden’. Ook al is Suriname niet verantwoordelijk voor de groep, de ogen van het buitenland zijn wel op het land gericht om te zien hoe dit wordt afgehandeld. Op zijn minst moet er voor worden gezorgd dat niemand in de groep ernstig ziek wordt. Met de Cubaanse artsen die tijdens de regering-Bouterse naar Suriname zijn gehaald, moet dat niet zo’n groot probleem zijn.
Het heeft er veel van weg dat er een organisatie van mensensmokkelaars achter de plotselinge volksverhuizing zit, ook al denkt districtscommissaris Senrita Gobardhan van Nickerie in al haar naïviteit van niet. De Cubanen moeten in ieder geval de opdracht hebben gekregen om maandag naar het westen af reizen. Dat vergt een gecoördineerde voorbereiding. Het is nu maar afwachten wanneer en hoe de groep verder zal reizen.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname