COMMENTAAR: Criteria Transparency International

02/02/2021 12:00

 
HET IS GEEN goed nieuws dat Suriname op de corruptieindex van Transparency International is afgezakt naar de 24ste plek. Suriname komt met deze score zeer dichtbij landen die als score “zeer corrupt” hebben en wordt nu in één adem genoemd met bijvoorbeeld Servië, Sri Lanka, Tanzania, Ethiopië, Peru, Brazilië en Kazachstan.
Riad Nurmohamed, de minister van Openbare Werken, is verbaasd en begrijpt niet waarom Suriname zo laag scoort terwijl deze regering juist veel heeft gedaan om transparantie te bevorderen. Hij denkt dan ook dat de inschaling komt door een nasleep van de vorige regering en noemt aanbestedingsprocedures die nu meer openbaar zijn, acties om corruptie te bestrijden en het meer transparant maken van overheidsuitgaven.
Het is mooi dat de minister dat noemt en er zullen ongetwijfeld verbeteringen zijn maar de aanbevelingen door Transparancy International zijn net anders. De organisatie merkt onder meer op dat de democratie moet worden beschermd en er moet voldoende ruimte worden gecreëerd om regeringen ter verantwoording te roepen. Zo wordt gevraagd belangrijke gegevens te publiceren en de toegang tot informatie te garanderen. Het publiek moet gemakkelijk en tijdig toegang hebben tot zinvolle informatie.
In het verlengde van dit laatste hebben zeker de media in de korte tijd dat deze regering aanzit gemerkt dat ze niet overal welkom zijn. Tranparancy International noemt Covid-19 als de factor die misbruikt wordt door politici om informatie achter te houden. En dat is precies wat deze regering doet. Naast de voorbeelden die in het oog springen mag ook genoemd worden dat de pers bij de installatie van de nieuwe ambassadeur van Suriname in Nederland niet welkom was, noch is er een persmoment geregeld om hem toch te spreken.
Daarnaast sturen journalisten vragen op naar ministeries over brandende kwesties, maar krijgen daar geen antwoord op of pas heel laat en dan niet afdoende. Andere ministers mijden de pers als de pest en nemen hun telefoon niet eens op. Over het voorkomen van belangenverstrengeling kan verwezen worden naar het feit dat de statuten van Staatsolie – één van Surinames belangrijkste staatsbedrijven waar absoluut voorkomen moet worden dat politiek infiltreert – zijn veranderd om onder meer de first lady te accommoderen. Op het kabinet van de president is vrijwel zijn hele gezin te werk gesteld.
Van de broer van de vicepresident Ronnie Brunswijk, Leo Brunswijk, is bekend dat hij als een supermens gezien wordt en in zoveel raden van commissarissen zit. Hoezo democratie? Suriname lijkt meer een monarchie. Daarnaast worden bij diverse bedrijven de vertegenwoordigers van de vakbonden geweerd en worden partijloyalisten in het zadel geholpen. Kortom, Transparency International heeft objectieve criteria genoemd waar Suriname helaas nog onvoldoende aan voldoet. Het feit dat Nurmohamed verbaasd is over de terugval naar plek 94, zal hen een worst wezen.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname