COMMENTAAR: Correcte cijfers

04/06/2021 12:00


 

Suriname kampt al geruime tijd met serieuze financieel-economische problemen. Deze zijn iets langer dan een jaar geleden verergerd door de Covid-19-pandemie. Onderdeel van de economische crisis is de slechte financiële positie van de staat, die de afgelopen jaren achteruit is gegaan door een fors toegenomen staatsschuld. Een groot deel van die staatsschuld wordt ingenomen door twee internationale commerciële leningen, de zogenoemde Oppenheimerleningen met een gezamenlijke hoofdsom van 675 miljoen US dollar.

Sinds het aantreden van de huidige regering is bij diverse
gelegenheden informatie door regeringsleden gegeven over het
schuldenvraagstuk en hoe de vlag erbij hangt. Ook president
Santokhi heeft tijdens verschillende presentaties informatie
verschaft. Donderdag heeft het staatshoofd een inkijk verschaft
over het herschikkingsvoorstel van de regering aan de
internationale schuldeisers zoals de
Oppenheimer-obligatiehouders.

Wat opvalt is dat de president elke keer wanneer hij een
toespraak houdt over de financiële crisis of informatie verschaft
hij links en rechts met getallen en percentages slingert die geen
juiste weergave van de werkelijkheid zijn. Ook donderdag in De
Nationale Assemblee was dat het geval. In verband met de
Oppenheimerleningen noemde hij rentepercentages van 9, 10 en zelfs
15 procent.

Uit de officiële stukken blijkt voor de Oppenheimerlening 1 die
in 2026 vervalt een rente van 9,25 procent te gelden. Op de tweede
Oppenheimerlening is er een rente van 12,875 procent. Deze
percentages zijn vastgelegd in stukken die door de huidige regering
zelf zijn geproduceerd zoals de presentatie van het
herschikkingsvoorstel woensdag door de minister van Financiën en
Planning. Het is wis en zeker dat de president ook over de
officiële cijfers en percentages beschikt. Het heeft geen enkele
zin om de zaak te dramatiseren of omwille van politiek de zaak
zwarter af te schilderen dan het in werkelijkheid is. De situatie
is al erg genoeg.

Het steeds opnoemen van andere getallen in verband met hetzelfde
onderwerp zorgt voor verwarring. Burgers nemen de cijfers over
“omdat de president dat heeft gezegd”. Niets is zo lastig als
discussies te moeten voeren op basis van cijfers, bedragen en
percentages die niet op waarheid berusten. Door als officiële
overheidsinstantie of -functionarissen niet op waarheid berustende
cijfers te presenteren die worden overgenomen door de samenleving
wordt bijgedragen aan ruis in de maatschappelijke discussies. Een
dergelijk gedrag getuigt niet van behoorlijk bestuur en dient
achterwege te worden gelaten.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname