COMMENTAAR: Confrontatie

24/09/2021 12:00


 

DE SAMENLEVING WORDT al enkele dagen beziggehouden met de benoeming van de nieuwe directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid in de functie van commissaris van politie.

Deze kwestie dreigt af te stevenen op een confrontatie tussen de
Surinaamse Politiebond (SPB) en de regering. Onder anderen
korpschef Roberto Prade en het SPB-bestuur beweren dat de benoeming
tot commissaris niet volgens de correcte of wettelijk vereiste
procedures is verlopen.De korpschef zegt gekend noch betrokken te
zijn geweest.

Ook waarnemend president Ronnie Brunswijk, die voorzitter is van
de raad van ministers waar soortgelijke benoemingen worden
besproken en goedgekeurd, zegt niet op de hoogte te zijn van enige
goedkeuring door de regering. Volgens de benoemingsdocumenten is de
voordracht gedaan door de ministers van Binnenlandse Zaken en
Justitie en Politie.

Maar Justitieminister Kenneth Amoksi heeft volgens
mediaberichten gezegd geen voordacht te hebben gedaan. Deze
berichten zijn door Amoksi officieel niet tegengesproken. Maar
waarom staat, indien hij geen voordacht heeft gedaan, dat wel in
een door president Santokhi getekende resolutie/beschikking? Is er
valsheid in geschrifte gepleegd? Is het staatshoofd op het
verkeerde been gezet? Is de voordracht door de twee ministers
schriftelijk gedaan? Zijn die stukken beschikbaar? Vragen, vragen
en nogmaals vragen die schreeuwen om een antwoord.

In het nabije verleden zijn meerdere personen aangesteld als
commissaris van politie en zelfs als hoofdcommissaris. Zijn de
benoemingen van die personen wel volgens de juiste procedures tot
stand gekomen? Indien niet, waarom is de politiebond destijds niet
in het geweer gekomen en waarom nu wel? Al deze vragen dienen in
het kader van transparantie en het zo adequaat mogelijk informeren
van de samenleving beantwoord te worden.

Het hoeft geen betoog dat er enorm veel schort aan de door
president Santokhi en zijn regering beloofde en gepropageerde
transparantie van bestuur. Er zou verandering komen, want de vorige
regering was niet transparant. Echter, sinds het aantreden van de
regering op 16 juli vorig jaar krioelt het van bedenkelijke
beslissingen en besluiten waarover nog steeds geen opheldering is
gegeven aan de samenleving. Eén ding is duidelijk: het aanwezig
zijn in het parlement of veel praten of het organiseren van meer
persconferenties dan de vorige regering is nog geen
transparantie.

Die wordt bepaald aan de hand van de kwaliteit van de informatie
die vanuit de regering naar de samenleving gaat. Tot nu toe is het
kwaliteitsgehalte ver van wat het zou moeten wezen. Daar moet
dringend verandering, verbetering, in komen. Regering, er is op dit
stuk nog veel werk aan de winkel.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen