COMMENTAAR: Compensatie

19/12/2020 12:00
DE MAAND DECEMBER zal voor velen nooit meer detzelfde zijn na dit jaar te hebben meegemaakt. Velen hadden gehoopt op een decembermaand die hen zou kunnen opleveren wat het hele jaar door niet of in mindere mate mogelijk was met Covid-19: ietwat meer inkomsten.
De regering leek de gemeenschap tegemoet te willen komen met een Srefidensi- en kerstbonus, die voor velen – hoewel heel miniem – toch wel welkom zou zijn. De cijfers die de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven eerder dit jaar heeft gepresenteerd spreken boekdelen: 99 procent van alle bedrijven heeft de invloed van Covid-19 als negatief ervaren. De inkomstenderving bedraagt binnen de handel en ICT ruim 50 procent, toerisme 100 procent en industrie 60 procent. Dat sommige arbeiders nu dus op hun tandvlees lopen kan uit deze situatie duidelijk worden herleid.
Het is daarom heel jammer dat de overheid vrijdag pas liet weten dat de Srefidensi- en kerstbonus die de particulieren is beloofd pas in januari zal worden betaald. De mensen hebben erop gerekend dat zij dit jaar nog over het geld zouden kunnen beschikken. Het was natuurlijk te verwachten dat het storm zou lopen bij de registratie voor de bonus, dus op oponthoud bij de verwerking zou moeten worden ingespeeld.
De bonus is beloofd ruim vóór de maatregelen om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. De economische situatie was ruim daarvoor al schrijnend en burgers kunnen zich al lange tijd geen extraatje veroorloven. De koers stijgt, de prijzen stijgen en de salarissen zijn vrijwel allemaal achterhaald. Echter, de overheid heeft nog steeds geen productiefonds ingesteld waaruit de ondernemers kunnen putten.
Ondernemers in het klein- en middenbedrijf zijn vaak degenen die personeel in dienst hebben. De overheid zou via een ondersteuning aan dit deel van de samenleving veel kunnen veranderen aan de situatie. Het zou ook ervoor kunnen zorgen dat mensen veel meer geneigd zijn wel te luisteren naar de overheid als die zegt: blijf thuis.
Niet zelden zijn wij geneigd de beschuldigende vinger te wijzen richting de mensen die toch op straat gaan. Maar we staan er vaak niet bij stil dat zij dat uit noodzaak doen. Thuis zitten levert geen cent op en de spanning neemt toe als er geen inkomsten zijn. Op straat gaan is niet zelden de enige manier om aan dat alles te ontsnappen.
In dat kader zou het niet alleen bijdragen aan een ruimere portemonnee als de overheid de bonus nu zou uitbetalen en de ondernemers zou ondersteunen. Het zou ook voor een beetje meer rust zorgen binnen gezinnen en bereidwilligheid om te voldoen aan de eis van de overheid om thuis te blijven om Covid-19 te voorkomen, maar bovendien zou het de enorme ellende die velen hebben ervaren in het haast afgelopen jaar een beetje kunnen compenseren. It is the season for giving!
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname