COMMENTAAR: Bijzaak

08/06/2021 12:00


 

DE MINISTER VAN Volksgezondheid Amar Ramadhin heeft weer eens opgeroepen om geen onjuiste informatie te verstrekken en burgers niet ervan te weerhouden het Covid-19-vaccin te nemen. Hij noemde daarbij geestelijk leider Steve Meye, voedseltechnoloog Ricky Stutgard en natuurgenezer Richard Cullimore. Deze drie personen beschuldigt hij van het geven van verkeerde informatie over Covid-19 en de vaccinatie, met als gevolg dat zij de volksgezondheid in gevaar brengen.

Het geven van de eigen mening is wereldwijd een hoog goed dat
hand in hand gaat met democratie. De drie mannen die bij naam zijn
genoemd geven hun mening over een bepaalde issue en dwingen niemand
om het met hen eens te zijn of niet. De minister hoeft het niet
eens te zijn met hen en met de bronnen die zij noemen als eigen
kennis waaruit zij hun informatie halen. Ook de minister mag een
eigen mening hebben, zij het dat van hem wordt verwacht dat hij
zijn mening niet dwingend oplegt aan anderen vanwege zijn
machtspositie als minister.

Maar elke medaille heeft twee kanten. De minister klaagt over de
misinformatie die deze drie mensen de samenleving in helpen.
Echter, hij heeft de beschikking over veel meer mankracht en
middelen om de juiste boodschap wel te communiceren in het hele
land. Het is dan toch een beetje klein dat de minister het eigen
falen kennelijk niet ziet, maar wel wat drie mannen in hun eentje
kunnen doen als bedreiging bestempelt. De vraag is ook waarom de
minister zich beperkt tot deze drie. De informatie die via sociale
media wordt verspreid is ook een boosdoener. Tegen welke van die
bronnen gaat de minister maatregelen treffen en welke van de
inmiddels zovele trollen?

Het is de taak van de overheid om gedegen informatie te geven
over het coronavirus en zich niet af te laten leiden door anderen
die een andere mening hebben. Belangrijk is dat de juiste
informatie tegenwicht biedt aan deze beweging, maar dat schijnt
maar niet te lukken. Zo is er in het Boven-Surinamegebied zo weinig
juiste informatie over het vaccin vanuit de overheid. Kan je de
mensen dan kwalijk nemen dat zij de misinformatie geloven?

In het weekend hebben burgers zich in groten getale
gevaccineerd. Het aantal Covid-19-besmettingen is nu namelijk zo
hoog en zo alarmerend dat iedereen wel iemand kent die het virus
heeft gehad of eraan is bezweken. Die werkelijkheid is de beste
remedie om een waanbeeld te verdrijven. Het belangrijkste is nu het
geven van de juiste informatie in het hele land zodat de burger die
tot zich kan nemen en de juiste beslissing kan nemen. Al het andere
is bijzaak.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname