COMMENTAAR: Beveiliging ziekenhuizen

11/06/2021 12:00


 

MET DE DOOD van een weggelopen patiënt van het Regionaal Ziekenhuis Wanica is het vraagstuk van veiligheid, beveiliging en bewaking bij ziekenhuizen weer actueel geworden. Het is niet de eerste keer dat zich een incident voordoet waarbij een patiënt aan de aandacht en toezicht van het personeel ontsnapt. In september 2019 klom een patiënt van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ter hoogte van de derde etage in een bouwsteiger en sprong ruim twee uren daarna omlaag. Hij raakte gewond.

In mei ontsnapte een vrouw, die daar verpleegd werd aan de
aandacht van het personeel van het Regionaal Ziekenhuis Wanica,
sprong ook vanaf een balkon naar beneden en liep fracturen op.
Enkele decennia geleden liep een bejaarde man die in het ’s Lands
Hospitaal werd verpleegd weg en is van hem sindsdien taal noch
teken vernomen. Ook in de buitenlandse media duiken regelmatig
verhalen op van patiënten die uit ziekenhuizen zijn gesprongen. Het
is dus geen puur Surinaams fenomeen.

Toch is het nodig om in de Surinaamse context aandacht te vragen
voor deze zaak. Een ziekeninstelling is geen gevangenis en gelden
derhalve dus ook andere protocollen wat betreft de veiligheid en
beveiliging. Desalniettemin mag verwacht worden dat er adequate
toezicht is op personen die in de ziekenhuizen worden verpleegd.
Zijn verpleegkundigen fysiek opgewassen tegen bijvoorbeeld
weerspannige of psychotische patiënten die gewelddadig worden.

Het gros van het verplegend personeel in Suriname, dus ook in de
ziekenhuizen bestaat uit vrouwen. Volgens een medicus zijn er
protocollen waarbij patiënten die aan een ernstige vorm van
depressie lijden, suïcidale neigingen of een voorgeschiedenis van
suïcidepogingen hebben, meestal op de begane grond van
ziekeninrichtingen worden geplaatst. Nagegaan dient te worden of
deze protocollen ook stipt worden toegepast in de Surinaamse
ziekenhuizen met meer verdiepingen.

Misschien is het nodig meer beveiligingspersoneel in dienst te
nemen, of meer mannelijke verpleegkundigen op de afdelingen te
hebben. Maar misschien is belangrijker dat er een protocol komt dat
aangeeft welke rol ziekenhuispersoneel dient te spelen of acties
die moeten worden ondernomen bij het tegengaan van het weglopen van
patiënten of nadat ‘ontvluchting’ van een patiënt is
geconstateerd.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname