COMMENTAAR: Belofte maakt schuld

27/03/2021 12:00

 
HET LIJKT DE regering maar niet te lukken een investeringsmaatschappij op te zetten die de toets der kritiek kan doorstaan. Dat heeft ze echter aan niemand anders dan zichzelf te wijten. Dat vanuit de VHP wordt aangedrongen op een snelle instelling ontslaat de regering niet van haar verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat zaken lopen zoals wettelijk is voorgeschreven. In de oppositiebanken heeft de VHP zich ook altijd verzet tegen het fenomeen van ‘gelegenheidswetgeving’.
Dat leden van de coalitie en dan vooral de NPS en Abop sceptisch staan tegenover de oprichting van de nieuwe investeringsmaatschappij ‘SIE’ is logisch. De minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking Albert Ramdien is niet eens eerlijk over de voorganger van ‘SIE’ getuige zijn mededeling dat de inschrijving van New Surfin ongedaan is gemaakt.
Daarnaast hebben parlementariërs er moeite mee dat de nog in te stellen NV maar voor 51 procent van de Staat is en dat besluiten in de top van deze nieuwe NV na oprichting genomen mogen worden zonder overleg met het parlement. De assembleeleden weten heel goed hoeveel vrienden en familieleden nu al een dikke vinger in de pap hebben in de top van veel Staatsbedrijven en willen kennelijk voorkomen dat zaken nog meer uit de hand lopen.
Helemaal van de zotte is de opmerking van Sham Binda van de VHP bij een ander medium. De gewezen zakenman vindt dat we als ‘bedelaars’ elke investering moeten aangrijpen ‘want een arme man vraagt niet waar het brood vandaan komt dat hem wordt toegestopt’ zegt hij in woorden van gelijke strekking. Meer disrespect voor ons land en wat wij als natie hebben aan natuurlijke rijkdommen is haast niet mogelijk. Hij zou zich diep moeten schamen voor deze uitspraak die de deur openzet voor allerlei louche investeerders en deals.
Bedrijven met een goedetrack recorden die hart hebben voor de zaak zitten nu te kijken wat voor een zooitje we ervan maken en houden hun schoon kapitaal lekker in hun zak. Het land heeft geld nodig, maar we moeten ons niet laten verleiden zaken zo aan te pakken dat onze reputatie in de wereld weer eens te grabbel wordt gegooid. Bedrijven die in Suriname komen investeren moeten geen spiegeltjes en kraaltjes beloven en vervolgens ‘fresh capital’ aanbieden dat een twijfelachtige origine heeft. Ze moeten zich houden aan de Investeringswet, de Milieuwet en alle andere wetten. Deze regering heeft de verkiezing gewonnen met de belofte integer leiderschap te bieden. Belofte maakt schuld. Los je schuld in regering, het volk verdient beter.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname