COMMENTAAR: Belangwekkende uitspraken

04/01/2021 12:00

 
SVB-VOORZITTER JOHN Krishnadath heeft in een interview met de Ware Tijd belangwekkende uitspraken gedaan over de gevolgen van de coronapandemie voor de voetbalsport in Suriname. Hij voorspelt dat de gevolgen in de komende tien jaar nog voelbaar zullen zijn. Zo spreekt hij er ronduit zijn zorgen over uit dat het onderricht, de doorstroming, groei en ontwikkeling bij de jeugd volledig zijn gestremd. Tot groot genoegen van de voorstanders van de jeugdontwikkeling lijkt het accent nu daarop te vallen. Deze prioriteitstelling stemt goed.
Echter, er wordt gevreesd dat de miljoenenlening bij India voor de bouw van een nieuw stadion de voorkeur krijgt, terwijl veel er op wijst dat de prioriteiten elders liggen. Zorgwekkend is dat geen naadloze garantie gegeven wordt over rente en aflossing van de lening, evenals de terugverdiencapaciteit. De terugbetaling van de lening door de Surinaamse Voetbalbond (SVB) is teveel gebaseerd op aannames, nota bene in een tijd waarin de koopkracht van de burger sterk achteruit is gegaan en stadionbezoek geen prioriteit is.
Opvallend in de prognose van de SVB-voorzitter is dat voorbijgegaan wordt aan de nadruk die vanuit de regering regelmatig wordt gelegd op de ernst van financieel-economische situatie. Over de indringende oproep van president Chandrikapersad Santokhi om gezamenlijk de schouders te zetten onder de op handen zijnde pijnlijke IMF-maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het leven bestaat geen twijfel.
Bij gebrek aan een sociaal vangnet zullen grote delen van de samenleving hard getroffen worden door de maatregelen die het Internationaal Monetair Fonds zal opleggen in ruil voor een forse lening. In deze voor Suriname precaire situatie is het de vraag of het verstandig is dat de regering garant staat voor een lening van dertig miljoen Amerikaanse dollar, voor de bouw van een nieuw stadion. Als de SVB niet kan afbetalen, waar ernstig rekening mee moet worden gehouden, moet de overheid dat doen.
Het Franklin Essed Stadion is verbouwd en staat er prachtig bij. Het is van internationale allure. Naar analogie hiervan had de SVB kunnen overwegen hetzelfde principe toe te passen bij het sterk verwaarloosde André Kamperveen stadion. Als in dat geval India ook bereid zou zijn tot financiering, zou een deel van het geld kunnen worden geïnvesteerd in mini-sportinfrastructuur in de districten en het binnenland. Daarmee zou op korte termijn het zo geroemde sportdecentralisatiebeleid dat sterk is verwaarloosd, een nieuwe impuls krijgen.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname