COMMENTAAR: Belangen behartigen

18/08/2020 12:00
 
DE NPS EIST een gelijkwaardige behandeling van coalitiepartners Abop en VHP. De partij beklaagt zich erover dat ze niet betrokken wordt bij besluiten die genomen worden. Ze is het met veel besluiten niet eens. Vooral het handhaven van bepaalde sleutelfiguren die een cruciale rol hebben gespeeld bij de uitvoering van het NDP-beleid moet volgens de NPS niet kunnen.
Om het behoud van deze functionarissen te begrijpen moet mogelijk teruggegrepen worden naar het bericht in deze krant enkele weken terug. Daarin wordt melding gemaakt van een (concept) memorandum of understanding waarin partijen ook overeenkomen ‘dat mogelijk gebruik zal worden gemaakt van krachten en expertise, ongeacht de politieke kleur. Er zou geen onnodige heksenjacht worden geopend op politiek andersdenkenden’.
De vraag is natuurlijk waarom dit is opgenomen in de conceptovereenkomst. Het kan dat de NDP sociaal bewogen is en niet wil dat mensen die zijn aangenomen brodeloos worden. Maar een andere meer voor de hand liggende reden is dat de NDP, haar sponsoren en belangenbehartigers graag hun belangen veilig gesteld willen zien.
Daar is nou precies de reden waarom het moeilijk is om door te werken met prominenten van de vorige partij. Niet altijd zijn belangen helemaal duidelijk en niet altijd zijn de NDP’ers bereid het aangepaste beleid van de nieuwe leiders te volgen. Aan de andere kant heeft vicepresident Ronnie Brunswijk ook een punt. Als er technisch goede mensen tussen zitten, waarom zou hen gevraagd moeten worden het veld te ruimen als ze bereid zijn het werk goed te doen?
Echter, het nadeel van deze werkwijze is dat er een strak toezicht nodig is met evaluatiemomenten. En dat is het tweede probleem met het behoud van deze krachten die niet per se slecht zijn. Er is namelijk geen tijd voor politieke steekspelletjes en andere zaken die voor oponthoud zorgen. Want Suriname heeft al genoeg voorbeelden van hoe politieke steekspelletjes goede intenties kunnen dwarsbomen.
Het is dan ook prima dat een partner als de NPS consequent is en duidelijk aangeeft waar het moeite mee heeft en ook de partijstructuren informeert. Dat is de enige manier om de leden assertief te maken, want die zullen gaan begrijpen dat het democratieproces bewaakt moet worden door goede communicatie en duidelijke standpunten. De partij zal groeien als deze werkwijze ook bij interne aangelegenheden steeds meer wordt gebruikt.
Een andere vraag die het publiek bezighoudt is of de voorgenomen protestacties niet te vroeg waren en of het volk de regering niet gewoon wat meer tijd moet geven. Feit is daarbij dat het nooit te vroeg is om je stem te laten horen. Over de vorm kan in deze Covid-19-tijd worden gediscussieerd.
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname