COMMENTAAR: 1 jaar Santokhi

16/07/2021 12:00

 
Met het ontslag van minister Diana Pokie sluit het kabinet-Santokhi het eerste jaar niet positief af. Het ‘dreamteam’ dat het staatshoofd op 16 juli vorig jaar presenteerde verloor één van haar spelers van wie grote daden werden verwacht. Het ontslag vindt plaats in een waas van geheimzinnigheid, want een harde beschuldiging van mismanagement van haar beleidsgebied heeft de regeringsleiding niet weten te presenteren.
Tijdens een recente persconferentie zei president Santokhi dat een commissie die hij had aangesteld geen onoorbare handelingen van de bewindsvrouw had kunnen vaststellen. Een andere commissie zou daar onderzoek naar doen. Het resultaat van dat onderzoek is tot nu toe niet meegedeeld aan de samenleving.
Dat het een bumpy road zou worden voor de nieuwe regering was vanaf dag één duidelijk. Het kabinet nam een land over met een lege staatskas, een economie die in de achteruitversnelling is, een gezondheidszorgcrisis van zo heb je me niet, een gigantisch schuldenprobleem en zwakke overheidsinstituten op alle fronten.
In de eerste maanden na haar aantreden heeft de regering veel krediet bij de samenleving verspeeld door het benoemingenbeleid van president Santokhi. Zijn echtgenote werd in allerlei commissies, de raad van commissarissen bij Staatsolie en in de directeursfunctie bij het kabinet van de president benoemd. Om haar in de rvc van Staatsolie benoemd te krijgen, ging het staatshoofd zelfs zo ver om de statuten van de onderneming te laten wijzigen. Ook de jongere broer van vicepresident Brunswijk werd in diverse cruciale functies aangesteld.
Het benoemingenbeleid werd al gauw bestempeld als een “friends & family”, een benaming die Santokhi zelf had gegeven aan soortgelijk beleid van zijn voorganger Desi Bouterse waartegen hij zich zeer kritisch had uitgelaten. Het nepotisme van Bouterse maakte de toekomst van het land kapot en maakte jongeren brodeloos, zei hij toen. Tot heden weigert president Santokhi publiekelijk te erkennen dat zijn benoemingen niets anders zijn nepotisme van hetzelfde niveau of misschien zelfs een graadje erger dan Bouterse. Deze scheve schaats die is gereden zal hem blijven achtervolgen zolang hij die niet corrigeert.
De grote uitdaging na één jaar op het pluche te hebben gezeten, vormt nog steeds de Covid-19-crisis die een zware wissel trekt op de zorgsector en de zorgverleners en een zware druk legt op de economie van het land. Veel bedrijven hebben het vanwege de afgenomen activiteiten erg zwaar, kwijnen weg en teren in op hun reserves. Sommige hebben hun deuren al gesloten met als gevolg banenverlies. Geld heeft de overheid niet om het bedrijfsleven forse steun te geven om overeind te kunnen blijven. Het beleid om de pandemie tot beheersbare omvang terug te brengen heeft veel weg van een dronkaard die zijn weg naar huis probeert te vinden maar na elke stap vooruit twee stappen terug doet.
Het beleid stuit niet alleen bij burgers op onbegrip maar ook bij het bedrijfsleven, omdat niet altijd op een inzichtelijke manier uitleg wordt gegeven waarom bepaalde maatregelen die worden doorgevoerd noodzakelijk zijn. De regering doet er goed aan te sleutelen aan haar communicatiebeleid daar deze nog niet het gewenste effect schijnt te hebben. Zonder goede communicatie waarmee iedereen wordt bereikt zal de uitvoering van het economisch herstelplan dat gepaard gaat met voor de samenleving pijnlijke maatregelen onnodig moeilijker worden gemaakt dan het al is.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname