Columnist met spaghetti logica schuift straks alle schuld in de schoenen van Columbus

Nog even dan zal de columnist zelfs Columbus alle schuld geven van de problemen in Suriname. Ik ben een groot voorstaander van debatten en dialogen om onder andere de onderste steen boven te krijgen. In eerdere artikelen heb ik aangegeven hoe demagogie en brainwash de samenleving in een donkere tunnel hebben gebracht. Mediahuizen, columnisten, commentatoren en politici – vooral de huidige coalitie en dan met name de VHP – hebben in aanloop naar de verkiezingen samengespannen en het volk knollen voor citroenen verkocht, een kat in de zak verkocht. Helaas bleek de kat een olifant te zijn.
Een van de columnisten, Sunil Sookhlall, helaas behept met een spaghetti logica heeft jaren meegewerkt aan beeldvervuiling. Hij redeneert zo krom als een hoepel waarbij hij graag alles bij elkaar en door elkaar haalt met quasi bewijzen met knip en plak teksten. Daarin is hij jaren bijgestaan door zijn kompaan Kries Mahabier en samen hebben zij ruim baan gehad om zand in de ogen van het volk te strooien. Ik wil het niet eens hebben over hun motieven. Hun daad van drogredeneren en demagogie is slecht voor de ontwikkeling van Suriname. Daar moet men bewust van zijn. Je gaat het pas snappen dat er demagogie is als je ze doorhebt.
De spaghetti logica van Sookhlall is het beste te illustreren met zijn kromme redenering op zijn Facebookpagina: er is een jas verscheurt van een buitenlander bij de ingang van het ministerie van Volksgezondheid. Sookhlall zegt dat de schade wel 3000 euro is en om dat te staven post hij een link van Oger met jassen van vele duizenden euro’s. Zijn logica werkt zo: een jas kan duizenden euro’s kosten, wat inderdaad waar is. Er is een jas verscheurd, wat inderdaad waar is. Dus de verscheurde jas kost 3000 euro. En dit is niet waar. Dit is spaghetti logica. Met knip en plak brengt hij met grote stelligheid iets – jas van 3000 euro – als een feit.
En zo heeft hij jaren de boel geflest. Daarom is het belangrijk om vanaf nu goed op te letten. Denk a tori even, neem een slokje dawet en denk na.
Zijn spaghetti logica en de blindelingse adoratie van mensen die hem volgen is gevaarlijk want hij kan met zijn demagogie het volk steeds in het donker houden. Hij waant zich in het land der blinden – zijn volgers – een koning met zijn ene oog dat ook nog slechtziend is.
Hij reageerde op een artikel van mij over de herschikking van de Oppenheimer-leningen. Lees het artikel “Het verzwegen en onderbelichte deel van de Oppenheimer-leningen”.
Hij wil maar niet inzien – slechtziend – wat ik schreef, want die spaghetti logica van hem verhinderd zijn zicht.
Over de herschikking van de Oppenheimer-leningen was hij er als de kippen bij om te verklaren dat het een hele goede deal was. Inmiddels weten wij allemaal – althans de niet diehard VHP’ers – dat het een fopspeen is. Dat legt hij niet uit. Daar gaat hij niet op in.
In mijn artikel schrijf ik: “Waar waren de Oppenheimer-leningen vooral voor bedoeld?” Let op het woord ‘vooral’. Ik zeg dat expliciet. Daarmee zeg ik ook dat niet alle US$ 625 miljoen voor de investeringen in productie was bestemd. Wat doet Sookhlall met zijn spaghetti logica? Hij gaat met knip en plak documenten proberen aan te tonen dat ik leugens verspreid want de leningen zijn deels gebruikt voor andere betalingen. Wat toon je dan aan? Iets wat ik ook weet en zeg? En wat is de issue? De leningen waren nodig voor de drie investeringen. Je kan nog discussiëren of alle US$ 625 nodig was maar voer geen valse discussie over leningen zelf.
Hij sleept alles erbij. Dat er veel geleend is, dat de leningen niet betaald zijn, dat er commissies zijn ontvangen. Allemaal punten die niets met het artikel van mij te maken hebben en ook niets met mijn analyse en kritiek op de ‘domme’ herschikking. Lezen is een kunst en logica is een vak, een zwaar bètavak. Helaas niet iedereen gegund.
Ik schrijf in het artikel expliciet: “Overigens is HET IETS ANDERS als er beweerd wordt dat er ook bedragen aan sommige STRIJKSTOKKEN ZIJN BLIJVEN HANGEN. Dat is EEN ANDERE DISCUSSIE en daar zou deze regering NIET DRIE JAAR LANG OVER MOETEN BLIJVEN ‘PIEPEN’, maar via forensisch onderzoek helderheid in moeten brengen”.
Wat doet Sookhlall? Hij gaat lekker sentimenteel en hypherig praten over commissies met een insinuatie alsof er ‘gerommeld’ is met geld. En weer mij verwijten, terwijl ik zelf schrijf dat aan de strijkstok blijven hangen een andere discussie is en niks te maken heeft met de leningen zelf.
Het valt op dat Sookhlall stelselmatig met insinuaties over “gerommel met geld” komt maar hij en zijn matties …