COLUMN: Ziende blind

04/09/2020 14:00 – PS
Philomena Bijlhout  
Ingezonden stukken in de kranten. Statements in De Nationale Assemblee tijdens de debatten. Oppositie en coalitie beschuldigen elkaar over en weer. Met z’n allen staan we op de barricaden. Ferme taal in commentaren. Iedereen praat namens het volk; strijdt voor het volk.
In mijn hoofd weet ik waar ik naar toe wil. Een stabiel, gezond en welvarend Suriname. Maar we zijn ziende blind en zullen toch echt ZELF nog meer onze verantwoordelijkheid moeten nemen wat de volksgezondheid en economische malversaties (handelingen met oneerlijke bedoelingen) betreft. Militairen willen de staat aanklagen na plotselinge inhoudingen. Verpleegkundig personeel eist diensten van twaalf uren met een aparte betaling daaraan gekoppeld. Terug naar drie shiften, zonder toelage, is niet gewenst. Terwijl er geen geld is en de druk op het verplegend personeel juist moet afnemen. Ex-vp Adhin eist betaling van de Covid-19-steun, die is toegezegd. Ex-minister van Sociale Zaken had er geen moeite mee om de doelgroep ‘minst draagkrachtigen en hulpbehoevenden’ schaamteloos een worst van SRD 1.000 voor te houden. Die is eenmalig betaald. “Wat kan ik eraan doen. Ik kan geen pistool voor ze houden”, wordt mij door iemand uit de doelgroep toevertrouwd.
En als ik in de nacht (ik zit met een tijdsverschil van enkele uren) even uit mijn bed ga, om redenen die zich laten raden, kan ik het niet nalaten om te scrollen door de nieuwssites en de Covid-19-site van Suriname. Mijn adrenaline stijgt, omdat ik intussen gewend ben aan de verrassingen die de nacht mij telkens brengt. Breaking: ‘Echtgenote Somohardjo directeur Volkshuisvesting’. ‘Meer dan 75 procent van de zesdeklassers slaagt voor het mulo-examen’. Het hoogste slagingspercentage in tien jaar. Nee, ik ben niet slaapdronken en lees toch echt wat er staat. Elke nacht komt er ook minimaal een Covid-dode bij. Voor het eerst na lange tijd is dat donderdagnacht niet zo. Chapeau! Komt het nu eindelijk goed? Niet zolang men de beschuldigende wijsvinger de andere kant op stuurt en zelf totaal geen verantwoordelijkheid neemt. Een huisarts en politieagent die tijdens de lockdown worden opgepakt, is toch te triest om waar te zijn. Er zijn geüniformeerde personen die tijdens de lockdown worden betaald om allerlei diensten te verlenen. Prostituees worden opgehaald en aan huis afgeleverd. Goklocaties worden gewoon bezocht. Waarom dit soort risico’s nemen en meehelpen aan een verdere verspreiding van het virus. Alles voor het geld. Waar ook weinig tot niets over bekend is, is de controle van zwervers en verslaafden. Het zijn zorgmijders die natuurlijk geen hulp zoeken en zich niet laten testen. Zich wel in de buitenruimte ophouden, maar er natuurlijk niet op zitten te wachten om in quarantaine te gaan vanwege de verslaving.
Volgens epidemioloog Ori zaten we 27 juli op zeventig besmettingen per dag. Behalve het positieve resultaat van donderdagnacht zouden we nu in de kritieke fase zijn beland, omdat de afgelopen periode de besmettingen per dag tussen de 100 en 140 bedroegen. Een goede vriend legde mij het volgende uit: “De situatie in Suriname is bar slecht vergeleken met Nederland bijvoorbeeld die nu op dagbasis een veel lagere besmetting heeft. Suriname had afgelopen donderdag 55 besmettingen per dag op een aantal van 600.000 inwoners. Nederland telt zeventien miljoen inwoners. Dat betekent in Nederland 154 besmettingen per dag, terwijl het exacte cijfer 500 besmettingen per week is. Het is dus meer dan tijd (uitgaande van de hogere besmettingsgraad in Suriname de afgelopen tijd) dat eenieder nog meer zijn of haar verantwoordelijkheid neemt zodat de besmetting terugloopt.” Deze onzichtbare vijand, waar ook ter wereld, bestrijden we alleen door het samen te doen en niet de andere kant op te kijken.
bijlhoutdwt@hotmail.com
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname