COLUMN: Vogels van gelijke veren

16/12/2020 14:00 – Serieus!?

Ivan Cairo  
De regering heeft de mond van vol dat ze voorstander is van openheid, transparantie, accountability en verantwoording. Nog voordat de huidige politieke constellatie in het machtscentrum zat, werd hoog van de daken geschreeuwd dat zaken anders gedaan zouden worden dan de regering-Bouterse. Het volk zou over de schouders van de machthebbers heen mogen meekijken, werd gezegd. Achteraf gezien blijkt dat slechts lippendienst te zijn (geweest), want op cruciale momenten laat de regering het opzettelijk schromelijk afweten. Objectieve verslaggeving is kennelijk niet altijd gewenst.
Op het stuk van communicatie en informatieverschaffing wordt de één na de andere scheve schaats gereden. Eigenlijk gaat de huidige regering gewoon door waar de vorige is gestopt. Bij bepaalde evenementen, die normaal toegankelijk zouden moeten zijn voor de vrije pers, is de media evenals onder Bouterse ook nu een ongewenste gast. Men wil duidelijk geen pottenkijkers. Zoals gisteren het geval was bij de Bigisma Dey van het kabinet van de first lady, een evenement dat al langer dan tien jaar wordt gehouden en vrij toegankelijk was voor de pers om er verslag over te doen.
De pers was echter niet welkom gisteren, zeer waarschijnlijk vanwege de kritiek op het evenement van ‘Hare Excellentie’. Tot nu toe wordt gewacht op een plausibele verklaring van het hoofd van de Communicatiedienst Suriname, waarom de pers werd geweerd van het evenement. Covid-19 kan nimmer de reden zijn, want elke dag houdt de regering activiteiten waar de media voor wordt uitgenodigd. Waarom mocht dat bij de Bigisma Dey niet? Na de kritiek over het laten doorgaan van dit evenement met seniorenburgers, de meest kwetsbare groep met betrekking tot Covid-19, werd bekendgemaakt dat de bijeenkomst was getransformeerd tot een drive-thru-activiteit.
Inmiddels weten we wel beter. Daar was geen enkele sprake van getuige de verschillende ’s die over deze activiteit circuleren. De gang van zaken toont aan dat de autoriteiten niet kunnen omgaan met kritiek, bezwaren en opmerkingen vanuit de samenleving. Zij kiest er daarom liever voor zaken achter gesloten deuren te houden in de hoop dat wat daar gebeurt ook binnen blijft. Een simpele sorry van het hoofd van de CDS, omdat het niet de bedoeling was dat de pers werd geweerd en met een gladgestreken gezicht komen vertellen dat fouten gemaakt worden in de communicatie, legt geen zoden aan de dijk.
Het wordt hoe langer hoe ongeloofwaardiger en moeilijker aan te nemen dat het hier om fouten in het werk gaat. Een eenvoudige medewerker haalt het niet zomaar in zijn hoofd om de pers weg te sturen. Er kwam een instructie van ergens. Deze misstappen om het daarna af te doen met een mea culpa en beterschap beloven, zijn geen incidenten meer. Ze beginnen de vorm aan te nemen van een trend. In bepaalde opzichten lijken de huidige machthebbers opvallend veel op hun voorgangers. Gewoon vogels van gelijke veren. Dat is jammer. De samenleving had anders verwacht, want er was anders en beter beloofd.
ivancairo@yahoo.com
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname