COLUMN: Verwaarloosd en verliefd

21/08/2020 14:00 – PS
Philomena Bijlhout  
“In Nickerie luisteren we voornamelijk en graag naar de radio. De hele dag prachtige liedjes, maar er is nauwelijks of geen informatie over Covid-19. Terwijl we heel angstig zijn besmet te raken.” Een districtsbewoner deelt zijn zorgen. “Het gros van de mensen hier denkt dat corona niet bij hen thuiskomt.”
Niet alleen Nickerianen maar ook de Corianen en Saramaccaners voelen zich stiefmoederlijk behandeld wat betreft de informatievoorziening en bestrijding van het virus in hun district. De besmetting is volgens hen ernstiger dan bekend wordt gemaakt. Op de Covid-19-site staat nul besmettingen in Nickerie. Men vermoedt dat dit niet klopt en is bang. Zij willen de boel twee weken volledig op slot.
Inderdaad stond er woensdag op de Covid-19-website dat er nul besmettingen zijn in Nickerie en Coronie. Saramacca telde twee gevallen. De zorgen van de Nickerianen wordt gevoed door het recente geval waarbij een politieagent besmet raakte. De dienaar is zowel binnen als buiten het politiebureau met tientallen personen in aanraking geweest, maar het politiebureau is nooit ontsmet. “Men kent het 178 nummer niet. Weet niet hoe te handelen bij een besmetting. De informatievoorziening stagneert vooral omdat er nu geen soepele transitie is van de oude districtscommissaris naar de nieuwe. De meest elementaire zaken, zoals de gezondheid en veiligheid van de burgers hier, is gestagneerd. Niemand doet wat. We zijn het kind van de rekening”, zegt de bezorgde burger.
Suriname is in de greep van frustraties wat betreft de oude en de nieuwe leiding. Er is verwarring en verdeeldheid over de nieuwe werkwijze. Wie zijn de ‘werkelijke’ leiders van het land. De één vindt dat vicepresident Brunswijk oprecht trots is het zo ver geschopt te hebben als marron en niet vanuit zijn ego de functie bekleedt. De ander vindt zijn gedrag dubieus, want hij zou een rolmodel moeten zijn voor elke Surinamer in een achtergestelde positie. Eenheid in diversiteit en verscheidenheid.
Nee, nee roept de brutaalste van de klas. Dat kan niet. Hij heeft een besmet verleden. Wordt internationaal gezocht. Was ook een leider die ooit dood en verderf zaaide. Ingehuurd door Nederland (zo wordt gezegd) maar nu klaarblijkelijk bekeerd tot een vader des vaderlands. Binnen de ABOP zelf broeit het. Partijtoppers gaan tekeer over hun leider. Bordo en Belfort kwalificeren het partijleiderschap van Brunswijk als dominant, egocentrisch en niet democratisch. Ook niet verbindend naar de achterban.
Wat zal minister Ramdin van Buitenlandse Zaken, die nu in Nederland is, een overheerlijke agenda hebben voor het overleg met collega Stef Blok. Er is veel te bespreken. Hun driegangenmenu ziet er als volgt uit. Het voorgerecht. Afschaffing van de visumplicht voor Surinamers die Nederland bezoeken en v.v. De 100 procent-vernedering van Surinamers op de luchthaven Schiphol is verleden tijd. Hoe komt u aan het geld om het ticket en verblijf te betalen is uit den boze.
Het hoofdgerecht. Excuses in Suriname voor het beschamende slavernijverleden van Nederland. Overgoten met een honderden jaren oud sausje van Surinaams-Hollandse mondigheid als hierna wordt gesteld dat 19,5 miljoen euro terug wordt gestort. Geen handen ophouden voor ontwikkelingshulp, maar gelijkwaardige economische samenwerking op basis van wederzijds voordeel. De exploitatie van onze mineralen en delfstoffen in samenwerking met de TU Delft. Geen interne bemoeienissen. Gelijke handelsbetrekkingen voor groenten en fruit.
Het nagerecht. Sopropo-ijs op een bedje van de Surinaamse goletmanja. Overgoten en geflambeerd met Borgoe rum extra. Hervatting van de export van de sopropo uit Suriname. Het is nu een Nederlandse teler die de groente in zijn kassen teelt en behalve de ice-cream ook sopropo-jam maakt. Daarnaast wordt de effectiviteit van de sopropo tegen diabetes wetenschappelijk onderzocht. Prachtig. De besnuffelde liefde wordt hierna bezegeld met een Namasté brasa op afstand. De rendez-vous intime is voor de volgende ontmoeting. Geen idee hoe amoureus die zal zijn.
bijlhoutdwt@hotmail.com
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname