COLUMN: Veel feesten, weinig werken…!!!

17/12/2020 14:00 – Pokay Tongo

Stuart Rahan  
Ik moet in deze coronaperiode vaker aan een bigi journalist mati van me denken. Hij heeft niks meer met het journalistieke vak. Tegenwoordig beschermt hij criminelen en verontwaardigde Surinamers die vinden neks fout te hebben begaan. Van deze man leerde ik het begrip ‘relativeren’, het in perspectief plaatsen van zaken die volop onze aandacht opeisen en waar veel tijd en geld mee gepaard gaat. Vooral tijd heeft deze tegenwoordige advocaat in perspectief geplaatst. Plan je een project (studie of bouwopdracht) dan moet je volgens hem niet tegen een berg opkijken omdat bijvoorbeeld de studie vijf jaren gaat duren. Plaats je het in de context van jouw leven, blijkt die studie ineens betrekkelijk kort te duren en heb je er ook nog de rest van je leven profijt van.
We hebben allemaal momenten in ons leven waarop we een point of no return bereikten. De dood van een geliefde bijvoorbeeld waardoor wij ons leven anders moesten invullen, zonder die geliefde. Die geliefde zal in onze herinneringen blijven voortleven. Sommigen hebben van het ene op het andere moment door brand huis en haard verloren en moesten abrupt hun leven anders inrichten. Waar vind ik onderdak, nieuwe kleren, eten, drinken? Dan sta je er ineens bij stil dat je de ijskast niet meer willekeurig kan openen voor een kouwe soft of restje tyawmin van gisteravond. De focus is nu volledig opgeslokt door hoe te overleven. Maar je kan en mag niet stoppen met leven, zeker niet als je ook nog de verantwoordelijkheid hebt over een gezin. Het is december, de maand in Suriname waar er traditioneel minder hard wordt gewerkt en meer wordt gefeest. Bij lanti spreken de verschillende ministeries af wanneer de owruyarifesa wordt gehouden. Het kabinet neemt daar het voortouw in. We willen zoveel als mogelijk elk feest meemaken. Economische of financiële crisis zijn geen belemmering. Helaas, dit jaar is geen corona-afweging meegenomen in de traditionele afsluiting. Ik hoor sommigen al roepen: “Un no sabi efu tra yari un de ete.” En juist daarom zullen wij het traditionele feest dit jaar wel moeten overslaan.
Wat het kabinet met onze ‘bigisma’ dinsdag heeft gedaan kan echt niet. Juist de gezondheid van deze kwetsbare groep heeft extra aandacht en zorg nodig. Overlevingspakketten kun je thuis afleveren. “Het kabinet wil deze groep de gelegenheid niet ontnemen”, was het verweer van de Communicatiedienst Suriname op het besluit de Bigismadey ‘normaal’ te houden. Dan heb je als overheid jouw verantwoordelijkheid niet begrepen. Of je hebt juist een bepaald doel voor ogen. Hoe eerder wij van deze ‘nutteloze ouderen’ af zijn, des te beter. Onze bigisma consumeren niet alleen en zorgen ook niet alleen voor vergroting van de berg afval. Zij zijn de dagelijkse realiteit van ons verleden.
Nu artiesten zich ook zijn gaan roeren in de coronadiscussie vraag ik mij af of deze scheppende geesten ineens hun creatieve vermogen zijn kwijtgeraakt. Het lijkt alsof zij zich afhankelijk hebben gemaakt van volle zalen met joelende fans en scoren van goedkope ‘chickies’ na afloop. Zij vragen om evenementen op gepaste wijze door te laten gaan. Dan hoe dan? Je gaat als liefhebber/fan niet alleen. Je gaat met meerdere gelijkgestemden. Je drinkt een biertje of twee, drie, vier. Je rookt een dyonko met z’n allen en voor je het weet is alles en een ieder ‘petkoy’. Voor corona een feestelijke combinatie waar het virus graag aan deelneemt.
Ik stel voor dat mijn gewezen journalist mati, nu pleitbezorger voor zij die de grenzen van behoorlijk fatsoen overschrijden, te vragen ons nationaal toe te spreken. Laat hem uitleggen dat corona ons leven niet voor altijd zal beheersen. Laat hem vertellen waar wij onze focus op moeten richten en dat twee jaren absentie van de menselijke geneugten slechts een druppel zijn op ons hete mensenleven. Want vergis je niet, doden hebben geen wereldse behoeften. Sterker, Surinamers zijn godvrezend en zijn als de dood voor de dood.
taknangami@live.nl
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname