COLUMN: Thuis blijven of niet!?

19/08/2020 14:00 – Serieus!?
Ivan Cairo  
De nieuwe regering zit precies een maand aan. Zo ook het nieuwe Covid-19-managementteam. De aangetroffen naam was kennelijk niet mooi of gewichtig genoeg en moest volgens onze hebi – de Surinaamse onhebbelijkheid – veranderd worden. Het werd Outbreak Management Control Team. Er zou een andere betere aanpak komen. Er werd door het vorig team te veel gekletst en gecommandeerd en te weinig concreets gedaan, luidde de klaagzang. Van enige controle of beheersing van de outbreak door het nieuwe team is er echter totaal geen sprake.
Integendeel. It spiraled out of control, zou men in het Engels zeggen. Het is uit de hand gelopen en men weigert dat te erkennen. Al vier weken horen we dat de situatie verergert, maar nog onder controle is. Een soort zoethoudertje lijkt mij. Paniek -wat overigens niemand wil- moet worden voorkomen. Waar het breekpunt, het niveau dat het niet meer te beheersen is, weet Joost, want dat wordt niet gezegd. We hebben al gevallen van meer dan honderd nieuwe besmettingen per dag gehad. Drie doden per dag hebben we ook al gehad.
In totaal hebben we ook al meer dan vijftig doden. Misschien horen we binnenkort, wat ik niet wens, waar het breekpunt is en vindt overschakeling plaats naar Code Paars. Hopelijk is die crisissituatie niet zo desastreus als het paarse politieke beleid van de afgelopen tien jaar. Wat er moet gebeuren om de verspreiding te stoppen of te vertragen? Ik weet het ook niet. Ik verwachtte wel dat de beleidsmakers die er nu zijn, dat wel wisten. Want, toen de vorige regering in het zadel zat en maatregelen trof of afkondigde, was er vooral uit de oppositionele hoek, nu coalitie, allerlei kritiek.
Men was sabiso en scheen al een blauwdruk te hebben hoe de coronacrisis aan te pakken en Suriname te ontdoen van COVID-19. Nu zitten ze zelf achter het stuur en weten kennelijk niet waar gaspedaal, remmen of versnellingspook van het voertuig zijn. Gelukkig maken ze (nog) geen gebruik van de achteruitkijkspiegel. Dat ontbreekt er nog aan. Ondanks er beterschap was beloofd, is veel bij het oude gebleven en economische sectoren die al waren vrijgegeven voor heropening zijn weer op slot met alle sociaaleconomische gevolgen van dien.
Nog steeds worden protocollen voor de verschillende sectoren gemaakt alsof men bezig is de Bijbel over te schrijven. Zwakke huishoudens, die mochten rekenen op financiële steun uit het coronanoodfonds, komt het water nu tot aan de lippen. Werden ze na een of twee uitkeringen of overlevingspakketten door de vorige regering in de steek gelaten, de huidige situatie ziet er niet beter uit. Minister Amar Ramadin van Volksgezondheid heeft gisteren tijdens een persconferentie gezegd dat de mensen zich opnieuw zullen moeten registreren.
We kennen de wilde taferelen en ongewenste toestanden bij de eerdere registratierondes nog. Ware het niet beter, dat aan de hand van de huidige registratielijst onderzoek wordt gedaan of de geregistreerden inderdaad voldoen aan de criteria voor een uitkering of pakkettensteun in plaats van burgers opnieuw uit huis te laten gaan en zich mogelijk bloot te stellen aan besmetting met het coronavirus? Ik dacht dat het devies was, zo veel mogelijk thuisblijven. Of niet!? Is dit de opmaat naar het breekpunt? Allicht ontstaat de indruk dat we afstevenen op een situatie van ieder voor zich of hellupjezelluf. Laten we hopen dat het niet zo ver komt.
ivancairo@yahoo.com
  Tweet 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname