COLUMN: Tafra drai

25/08/2020 14:15 – Rozengeur
Gerold Rozenblad  
Gaat een telefoon over ergens in Paramaribo. “Ja, Halloo tot Rabin.” Aan de andere kant klinkt het wat treiterend: “Heey Carmisser fa?” Hij kan er niet om lachen, maar laat het voor wat het is. “Voorie fa?”, vraag hij. Na wat verbale plichtplegingen over en weer besluit voorie inhoudelijker te worden. “Rabin, ik bel je in je capaciteit van fractievoorzitter. Laat me je alvast complimenteren dat jullie gelijk interpelleerden over dat Covid-ding. Ik denk dat er wat punten te scoren zijn op dat stuk. Mooi werk. Solanga sma e dede staan we op winst.”Rabin voelt zich ongemakkelijk bij de morbide benadering, maar kan zijn voorie geen ongelijk geven. Samen slijpen zij de messen over hoe de zaak aan te pakken als het voorstel inderdaad in behandeling wordt genomen.
Zoekend naar nog een aai over zijn bol kaart Rabin de nieuwe kwestie aan waarover iedereen een mening schijnt te hebben. “Ma denk je niet dat we ook moeten interpelleren over dat ding van de rvc’s? A no kan toch. Straks wordt het nog een middel van bestaan. Die man Leo en First lady in zoveel raden. A s’ma kon gersi Super Lady now”, ratelt Rabin verder. “Nee, laat dat ding”, valt voorie hem in de rede. “Maar a sani dis na nepotisme, na fromu tori. Is corru…” “Stop”, klinkt het. “Yu no syi tak a volk srefi e reken af nanga a tori. Die mannen hebben veel van hun krediet verspeeld met deze kwestie. En dat gaat tegen ze werken wanneer nog meer kostenverhogende maatregelen komen. Virtueel den man lasi wan of tu zetel keba. En daarnaast verkeren wij niet in de positie om het woord corruptie in de mond te nemen. Dus laat dag ding!”
Rabin blijft rustig en voorie vervolgt. “Maar weet je waarvoor ik je bel? Heb je dat bericht gelezen over die trip van de min Buza naar P’tat ?” Rabin kent zijn stof en antwoordt gelijk bevestigend. “Yu leysi a sani bun?”, vraagt voorie nog eens. “Ja. Precies wat we voorspelden toch? Den man lon go na Noordzee go suku wan lekleki toch”, antwoord Rabin wat geïrriteerd. Voorie begrijpt dat hij en zijn fractievoorzitter kennelijk niet op een lijn zitten. “Ik heb het over dat ene zinnetje in dat bericht op Starnieuws, Rabin. Ze hebben gesproken over hervatting van de geldzendingen. Yu syi now tak na fuck den Bakra ben fuck unu op nanga a 19 miljoen?” Het zinnetje was Rabin niet opgevallen, maar hij valt zijn voorzitter gelijk bij. “A man Hoogie abi leti. Al langer dan 400 jaar bepaalt de witte man wat er hier gebeurt en kijk daar het bewijs dat ze hebben meegeholpen ons eruit te wippen. We moeten Hoogie inzetten om het volk voor te lichten.”
Voorie laat Rabin leeglopen, waarna hij hem uitlegt dat Hoogie beter met rust gelaten kan worden. “Die man heeft al genoeg problemen met CLO. Laat die man. Maar we moeten wel op scherp blijven om die zaak te tackelen. Bel die man Guno, laat hij een journalist gereed houden voor een interview.” Rabin blijft een tijd stil. “Dat gaat niet lukken voorie. Heb je die verklaring van hem niet gehoord? Die man heeft het licht gezien. Geen partijzaken meer op de radio. Zelfs als mensen odi odi willen zeggen, mag dat alleen voor de pres en de vp.A man volg a voorbeeld fu André. Now di a tafra drai, a man sorgu taki a s’don na a juiste sey tu.” Het bleef heel lang stil aan de andere kant.
roziegeur@gmail.com
  Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname