COLUMN: Skin firi

08/09/2020 14:00

-
Rozengeur

Gerold Rozenblad
 

Het kan als een lichtpuntje worden beschouwd, het besluit van assembleelid Kishan Ramsukul om zijn ambtenaren inkomen op te geven. Of althans pogingen daartoe te ondernemen, want dat doen blijkt meer inspanning te vergen dan het lijkt. Ik ken de man verder niet, dus moet ik er maar vanuit gaan dat het zijn goede inborst is om dat standpunt in te nemen en het geen show is om punten te scoren. Dat hij geluisterd heeft naar zijn ‘skin firi’ die hem aangeeft dat het onmaatschappelijk is om twee inkomens te hebben. En terwijl hij dat doet, het vraagstuk van twee inkomens van de volksvertegenwoordigers weer actueel maakt. Vooral hoe dit praktisch op te lossen. Want Ramsukul wil na zijn periode zijn oude ambtelijke post terug. Daar valt wat voor te zeggen, want wat moet je als je straks geen assembleelid meer bent.

Het jonge assembleelid zal kennelijk in de voetsporen van Asis
Gajadien moeten treden, die om een meer politieke reden de
bankrekening waarop zijn ambtenarensalaris werd gestort op te
heffen. Die sloeg daarmee twee vliegen in een klap: hij ontvangt
het geld niet, maar hij blijft in dienst. Het handelen van Ramsukul
maakt helaas niet dat nu er twee schapen over de dam zijn er
meerdere zullen volgen. Het is soms koppig vee. Daarnaast hebben
Ramsukul en Gajadien relatief makkelijk handelen als ambtenaren.
Moeilijker is het voor hen die in particuliere dienst zitten.
Redelijk bekend is het verhaal van een ex-assembleelid dat bij een
financiële instelling een positie bekleedde en naar het einde van
haar politieke carrière van haar werkgever weleens gemor moest
aanhoren.

Daarom zou Ramsukul nog meer indruk op mij maken als hij zich
opwerpt als trekker van een initiatiefwet die niet alleen eindelijk
een eind maakt aan de dubbele functies van onze
volksvertegenwoordigers, maar ook een goede regeling treft voor
mensen in de publieke en private sector. En eerlijk gezegd, ik kan
mij niet voorstellen dat vanuit het bedrijfsleven protest hiertegen
zou komen. Het overkomt je als bedrijf niet met de regelmaat van de
klok dat een werknemer (tijdelijk) moet worden afgestaan aan de
volksvertegenwoordiging. De stem van Gajadien heeft Ramsukul al
(die kan met goed fatsoen niet terugkrabbelen) en als hij niet
voldoende medestanders krijgt moet hij dat ook bekendmaken.

Het assembleelid heeft de wind meer dan ooit in de zeilen,
gezien de zoektocht van de regering naar geld om het hoofd boven
water te houden. Onze president en zijn partijvoorzitter is bezig
met een vrij botte bijl in te hakken op delen van inkomens die
onterecht zouden zijn. Hoe mooi zou het niet zijn als, aangevoerd
door Ramsukul, het college het voortouw neemt en helpt dat wat meer
geld blijft in de staatskas. En bovendien een signaal naar het volk
stuurt dat zij solidair met ons door de moeilijke periode zullen
trekken. Want moeilijk wordt het. Dan is het handig te weten dat
onze vertegenwoordigers een beetje dichter aan de kant staan waar
de klappen vallen. Dat zal ze motiveren namens ons hard te hijgen
in de nek van de regering om goed beleid te voeren. Hopelijk beseft
Ramsukul dat met zijn handelen hij slechts de eerste stap heeft
gezet. Meerdere moeten volgen als hij echt inhoud wil geven aan de
slogan ‘w’o set en’ die de coalitie in het zadel heeft geholpen.
Arki yu skin firi Ramsukul. En set’ en bun!

roziegeur@gmail.com


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen
………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname