COLUMN: Presidentsronde

10/01/2022 14:00

-
ROZENGEUR

Gerold Rozenblad
 

Vroeger, in een vrij grijs verleden, gebeurde het dat pas gekozen presidenten naar de districten en vooral ook het achterland trokken. De gemeenschappen aldaar werden begroet en werd, zogezegd, kennis genomen van verlangens van de bevolking en de leiding aldaar. Als jong journalist heb ik dat nog meegemaakt onder Vene 1, in het begin van de negentiger jaren. Los van de kennismaking werd ook een beetje uitgelegd wat het beleid zou zijn, zeker richting het binnenland.

Of dat beleid uiteindelijk werd uitgevoerd, was een ander punt.
In elk geval werd de bevolking die eerder was opgezocht met het
verzoek om op bepaalde partijen hun stem uit te brengen, tenminste
één keer bezocht door het resultaat van hun stemmen. Ik denk dat
onder Bosje dit nog half half en dunnetjes is gedaan en daarna werd
dit gebruik geschrapt. Misschien om de enorme kosten die zo een
reizend gezelschap veroorzaakt, misschien om de technologische
mogelijkheden, ik weet het niet. Het waren in elk geval andere
tijden.

Daarom schrok ik in eerste instantie toen ik oppervlakkig wat
online koppen tot mij nam. Chan begint een presidentiële ronde? Bij
nader inzien bleek het geen ronde zoals eerder beschreven, maar een
tocht langs de ministeries en instituten. En mijn verbazing was
groter dan wanneer het een districten ronde zou betreffen. De reden
en het doel zijn ons onthouden, maar wat door het
Communicatiedienst Suriname (CDS) uitvoerig werd beschreven, is dat
ons staatshoofd in elk geval op het ministerie van Financiën en
Planning en bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is aangegeven
waar de kopstukken mee bezig zijn.

En dat krijgt Chan te horen na meer dan anderhalf jaar beleid.
Ik had gedacht dat hij het beleid uitstippelde tijdens de
regeringsvergaderingen en niet omgekeerd. En dat tijdens die
overlegmomenten voldoende inzicht wordt gegeven en bijsturing wordt
aangebracht. Als er een beeld is dat met de berichtgeving wordt
neergezet, dan is het in elk geval dat van een staatshoofd dat
kennelijk niet voldoende geïnformeerd is over de
beleidsuitvoering.

Het jammerlijke – misschien met dank aan Covid-19 – is dat we
het moeten doen met rapportage van het CDS, omdat het vrije
journaille niet is uitgenodigd. Financiën en Planning en de CBvS
hadden nog wat te rapporteren. Maar ik vraag mij in gemoede af wat
men op bepaalde ministeries heeft zitten uitvreten in de
achterliggende periode. Het zou mooi zijn als de vrije pers
aanwezig kon of mocht zijn bij de bezoeken aan onder andere EZ, TCT
en RO. Je kan zeggen dat vanwege de financiële krapte er geen
groots beleid kan worden gevoerd, maar het lijkt erop als op die
departementen inventiviteit aan de kant is gelegd ter wille van
meer dan een stevig dutje, waarbij snurken en het vloeien van
slaapkwijl om voorrang strijden.

Je zou kunnen zeggen dat met het vrijkomen van de IMF-middelen
Chan persoonlijk langs wil lopen om zijn bewindslieden in
aanwezigheid van hun staf uit te leggen dat het tijd wordt om de
gezichten onder de kraan te houden en goed wakker te worden. Toch
is het een boodschap die liever in de regeringsvergadering zou
moeten worden gegeven.

Als er een helder punt te halen valt uit de presidentsronde, dan
is het dat Chan persoonlijk als laatste check kan nalopen welke
ministers, met de verwachte IMF-adem in de nek, vanwege gebrek een
PK, IQ of een combinatie van allebei, liever nu het veld moeten
ruimen. Als hij er maar rekening mee houdt dat hij aan het eind van
zijn ronde ook de vp bezoekt. Dan kunnen ze onder het genot van een
heerlijk glaasje podosiri samen beslissen welke koppen op
bijltjesdag moeten rollen. De ministers hebben ondertussen al ruim
een jaar gezeten en zullen dus ook de zwakke broeders en zusters
weinig rouwig zijn om hun politieke uitvaart.

[email protected]


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen