COLUMN: Paasboodschap

06/04/2021 14:00 – Rozengeur

Gerold Rozenblad  
Soms weet je niet meer vanwaar iets komt dat plots zo een rage is geworden. En terugblikkend wenste je dat degene die op het idee kwam er nooit toe was gekomen. Ik heb het over de wensen waarmee politieke partijen ons de laatste tijd doodgooien bij elk religieus feest. Sedert iemand op het idee kwam dat het weleens van dienst kon zijn om religie te vermengen met politiek en daarmee enig gewin te behalen, worden we bij tijd en wijle geknuppeld met “Het Woord” van welke overtuiging dan ook. Ik vraag mij af of al die teksten nog wel gelezen worden, of als het merendeel van het volk, zoals ik, er geen acht meer op slaat. En dus las ik in eerste instantie slechts de koppen en dacht: ‘Jaaaja, het zal wel.”
Tot ik de gedachtegang van onze president tegenkwam en met wat (terechte) verbeelding zag wat hij ons nog maar net niet zei tijdens zijn ontmoeting met religieuze leiders. Hoe anders moeten we vertalen wat hij ons via de Communicatiedienst laat weten. Hij vergeleek het Paasgebeuren met de Surinaamse situatie, waarbij wij als gemeenschap in een diep dal zijn beland en vertwijfeling alom is. “Echter”, predikte hij, “alles gebeurt volgens het door God uitgestippeld pad”. Als deze regering ons over dat pad moet leiden, zoals onze politieke voorganger de religieuze voorgangers voorhield, dan zal het dan ook zo zijn dat die door God zelf gezonden is. Mij bekroop hierdoor een “Na Gado poti unu dya” 2.0 gevoel.
Ach, zijn geestelijk adviseur Harold Pultoo deed er zijn sausje overheen en stelde dat net als bij de opstanding van de Heere, ook de opstanding van Suriname bewerkstelligd zal worden. “Met Chan de Verlosser”, dacht ik er zwartgallig bij. En voor wie het niet wil geloven, werd ook nog op het Onafhankelijkheidsplein de Sjofar geblazen. Alsof we moeten weten dat de dagen van DiDiBri voorgoed geteld zijn en de duisternis waarin wij hebben gedwaald, plaats aan het maken is voor Het Licht. Als je daar niet hoopvol van gestemd wordt, dan heeft de adviseur er alle reden toe zijn armen in vertwijfeling op te heffen.
Er wordt een vergelijking getrokken tussen de hoop en verwachting van meer dan 2000 jaar terug en die beide emoties die ook nu zouden leven. En aangegeven dat nu een snelle verandering wordt verwacht. Het verschil is dat de Verlosser toen, geen snelle oplossingen predikte, in tegenstelling tot de hedendaagse. Ondanks alle profetieën, is het wonder IMF nog niet geschied en daarbovenop worstelen wij nog met de Oppenheimervloek. Als klap op de ellendige vuurpijl is het mirakel van fresh capital in Commewijne met scepsis ontvangen door het toenemend aantal ongelovigen. En nu zit ik met veel woorden op de maag in plaats van een aantal paaseieren. De hoop en verwachting daarvan een paar te zullen eten werd de grond ingeboord door een prijs van minimaal SRD 65 per rek.
roziegeur@gmail.com
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname