COLUMN: Meye heeft recht van preken en spreken

10/02/2021 14:00 – Serieus!?

Ivan Cairo  
Hoewel ik mijn ‘aanneme’, zoals de anitri dat noemen, jaren geleden als geboren EBG’er heb gedaan, ben ik geen vrome christen of kerkganger. Ik geloof wel in een hogere macht, hoewel er soms wel twijfel is als ik kijk naar alle rotzooi die in Suriname en de wereld gebeurt. Maar dat terzijde. Eind jaren zeventig heb ik weleens een zondagse dienst in de kerk van bisschop Steve Meye aan de Verlengde Keizerstraat bijgewoond met een tante die een vrome volgeling was. Toen leidde vader Pudsey Meye de gemeente en was Steve nog in de leer. De preken waren altijd heel vurig, zoals overigens één van de kenmerken is van de kerken van de pinkstergemeenten. Zaken worden met nogal veel temperament en bezieling gepredikt. Het is Steve Meye dus met de paplepel ingegoten, zijn wijze van preken en spreken.
Nu heeft de minister van Volksgezondheid een klacht bij het Openbaar Ministerie ingediend tegen de predikant, omdat hij opruiend bezig zou zijn toen hij een preek hield over het corona-vaccin. Ik heb speciaal naar de meest recente preken van de bisschop geluisterd om zelf na te gaan of ik ook iets kon vinden waar de minister tegen zou kunnen zijn. Het kan dat ik misschien juist die ene preek niet heb beluisterd of de zaken die de minister hebben gestoord niet heb gehoord, maar ik heb niets kunnen vinden waarvoor ik de procureur-generaal mee zou lastigvallen om te onderzoeken. Ik hoorde de preken van een geestelijke die vragen opwerpt of de vaccins wel zo goed zijn als wordt beweerd en plaatst hij deze ontwikkeling in het kader van de zaken die hij in de bijbel vindt en maakt daarmee een koppeling.
Menig predikant maakt in zijn preken gebruik van hedendaagse voorbeelden om verbindingen te maken met soortgelijke gebeurtenissen uit bijbelse tijden. Hoewel ik niet eens ben met alles wat ik de bisschop heb horen verkondigen, heb ik geen zaken kunnen ontwaren die bemoeienis van justitie zou rechtvaardigen. Als bisschop Meye vindt dat hij op basis van wat hij leest en hoort en ook van wat hij uit zijn bijbel meekrijgt zich niet moet laten vaccineren tegen Covid-19, is dat zijn goed recht. Precies zoals ik vind dat als ik de gelegenheid daartoe had ik als eerste in de rij zou staan voor het Covid-19-prikje. Helaas behoor ik niet tot de frontliners en zal ik geduldig wachten totdat ik aan de beurt ben. Precies zoals de bijbel voor Meye heilig is, is free speech voor mij heilig. Daar kom je als democratisch gekozen regering niet aan.
Het is de geestelijke zijn goed recht om informatie over het virus te kwalificeren als “smoesjes en leugens die satan misbruikt om de kerk van God te sluiten en om het evangelie te stoppen in dit land en in de naties van de wereld. Het is zijn in de Grondwet verankerd recht om wat hij vindt van wat zich nu afspeelt te kwalificeren als “Allemaal streken, strategieën van satan om de gemeente van Christus te stoppen en een halt toe te roepen.” Wat precies als “schadelijk voor de samenleving en de minister van Volksgezondheid” uit de preek gezien moet worden, zoals de minister in het parlement beweerde, heb ik niet uit de preken kunnen halen. In de jaren na de militaire staatsgreep van februari 1980 waren de woorden ‘destabilisatie’ en destabiliseren’ in zwang bij de toenmalige machthebbers. Vrijwel alle kritiek toen werd weggezet als destabilisatie en riskeerden critici om bij het minste en geringste tegengeluid hard aangepakt te worden.
Nu schijnen de woorden ‘opruien’ en ‘opruiend’ het modewoord te zijn bij enkele van de huidige beleidsmakers. Al een paar keer zijn deze woorden de afgelopen weken gebruikt in de context van commentaren op kritiek en protestacties tegen de regering. Ik hoop niet dat het woordje ‘schadelijk’ erbij komt. Voorkomen moet worden dat onder de kapstok van ‘opruiing’ getracht wordt kritiek op de regering of haar beleid te smoren. Daarom zie ik ook de huidige regering niet snel de koloniale muilkorfwetten uit het wetboek van Strafrecht schrappen. Deze wetten zijn namelijk zeer handig om critici te willen intimideren. Andere landen hebben zaken als smaad, laster en belediging al lang overgeheveld van het straf naar civiel recht. De Surinaamse Vereniging van Journalisten heeft samen met de Association of Caribbean Mediaworkers sessies met het vorige parlement gehouden hoe een traject ingezet kan worden om de muilkorfwetten te schrappen. Helaas heeft het parlement geen follow-up gegeven aan die inspanningen en staan de muilkorfwetten nog recht overeind.
Vooral politieke beleidsmakers moeten voorzichtig zijn en liever ver wegblijven van uitspraken die in religieus verband worden gedaan door anderen. Niemand is gebaat bij strafrechtelijke acties … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname