COLUMN: Koersgekte

16/11/2020 14:00 – Von Zeggen

Giwani Zeggen  
De afgelopen weken is in ieder geval één mythe onwaar gebleken. Het waren niet de politieke partijen in de oppositie die samen met de cambio’s ervoor hebben gezorgd, dat de koers in aanloop naar de verkiezingen omhoogging. Dat werd tenminste beweerd door de toenmalige coalitie en maar al te graag overgenomen door de achterban. Het doel van die stijging was het volk zo boos te krijgen, dat ze de regering zouden wegstemmen. Als ik mij niet vergis, zijn de oppositiepartijen nu de coalitiepartijen. Zij hebben er op dit moment geen enkele baat bij om de koers nog verder te laten oplopen, met een boze bevolking tot gevolg. En toch gaat de koers omhoog. Of is het dat simultaan met de regeringswisseling, ook de cambio’s van eigenaar zijn gewisseld?
Een tweede fabel is, dat de zogenoemde Valutawet goed was en de stijging van de koers zou tegenhouden. Ook gedurende de korte periode dat de Valutawet wel in werking was, werden er andere koersen dan die van de Centrale Bank van Suriname gehanteerd. Het verschil tussen de officiële koers en de “straatkoers” was zelfs groter dan nu het geval is. De Valutawet, zoals die toen is goedgekeurd door De Nationale Assemblee, zou nu dus ook geen soelaas bieden. In de dagen na de aanname van de wet in maart, bleek dat bij een winkel alle producten een code hadden in plaats van een prijs. Die werd op dat moment berekend aan de hand van de “straatkoers”. Dat zou, indien de wet nu wordt ingevoerd, wederom het geval zijn.
Geen enkele wet zal ervoor zorgen dat de koers structureel op een lager niveau komt. Daarvoor moeten wij als land gewoon meer gaan exporteren, zodat wij voldoende dollars hebben om aan de vraag van de markt te voldoen. Door het funest economisch beleid van de voorbije jaren, vluchten veel Surinamers in vreemde valuta, wat weer een negatief effect heeft op de koers. Kunt u zich de jaren nog herinneren in de tijd dat de koers 2,80 was voor de dollar en veel mensen gewoon in SRD spaarden? Zelfs toen de koers werd gebracht naar 3,35 veranderde dat niet drastisch. Echter, in aanloop naar de verkiezingen van 2015 en daarna, kozen veel Surinamers het zekere voor het onzekere en sparen nu in vreemde valuta.
Weet u welke wet wel een beetje zou helpen? Een wet die het Surinamers verbiedt om spaargeld in vreemde valuta aan te houden. Dat zou er in één keer voor zorgen dat een deel van de vraag naar US dollars en euro’s komt weg te vallen. Het zou betekenen dat u op een dag uw vreemde valuta verplicht zou moeten omwisselen. Of thuishouden met alle gevaren die dat met zich meebrengt. Alleen, niemand zit te wachten op zo’n een wet. Ik ook niet. Omdat de echte oplossing zit in goed economisch beleid, meer exporteren en minder importeren. Dat gaat echter niet van de ene op de andere dag. Dat kost tijd. En de kosten van die tijd zijn hoog. Dat merken wij als samenleving elke dag.
De koers is grotendeels een kwestie van vraag en aanbod, zeggen de kenners. Het heeft echter ook te maken met vertrouwen en rust in de economie. Het vertrouwen wordt verdiend door prudent economisch beleid. Dat kan de regering niet ergens lenen. Lenen is vaak niet de oplossing voor economische problemen. Waar wij wel een kleine bijdrage aan kunnen leveren, is een beetje rust. Door elkaar niet op te jutten en bijna blij te lijken op het moment dat de koers stijgt. Of te roepen dat de koers naar ongekende hoogte gaat stijgen. Voor je het weet, wordt het een selffulfilling prophecy. De koers wordt te midden van de paniek dan wat de gek ervoor geeft.
giwani@hotmail.com
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname