COLUMN: ‘Hollans’ is moeilijk, hoor

03/02/2021 14:00 – Serieus!?

Ivan Cairo  
De afgelopen maand is vrijwel alles wat in verband met de coronapandemie fout kon gaan ook fout gegaan. De besmettingen gingen als een raket de lucht in en de sterfgevallen hielden daarmee een gelijke tred en de ziekenhuizen en intensive care-afdelingen raakten vol. In januari stierven 33 personen aan Covid-19, gemiddeld één dode per dag. Het tempo waarmee februari is begonnen, al twee doden, voorspelt niet veel goeds, hoewel het aantal nieuwe besmettingen blijkt te zijn afgenomen.
Ook wat betreft de levering van vaccins is er een kink in de kabel gekomen. Al een aantal weken wordt de bevolking erop voorbereid dat Suriname het door de WHO goedgekeurde vaccin van Pfizer krijgt. Via Covax die dit voor zo’n 72 landen regelt, was alles in kannen en kruiken. Ik hoor minister Ramadhin van Volksgezondheid op verschillende persconferenties nog met stelligheid verklaren dat de regering uitsluitend door de WHO goedgekeurde vaccins en medicamenten binnenhaalt. Met de gezondheid van de bevolking wordt niet gesold.
Op 31 januari werden de autoriteiten van Suriname en een aantal andere landen in de regio schriftelijk gemeld dat zij niet hoeven te rekenen op vaccins uit de eerste bezending van Pfizer. Maar achttien landen zijn in aanmerking gekomen, waarvan slechts vier in de Amerika’s: Bolivia, Colombia, El Salvador en Peru. De andere landen inclusief Suriname zullen het moeten doen met het nog niet door de WHO goedgekeurde vaccin van AstraZeneca.
De vraag is nu wat Suriname zal doen: accepteren of wachten totdat het spul van Pfizer geleverd kan worden. Per slot van rekening is de standaard reeds gezet, Paramaribo neemt geen genoegen met minder. Het advies is dat de mededelingen van de autoriteiten over deze jongste ontwikkeling vooral niet alleen in ‘Hollans’ wordt overgebracht, daar het al in vele gevallen is gebleken dat zelfs de hooggeleerden onder ons nog worstelen om zaken die in deze taal worden gezegd en geschreven te begrijpen. Laatstaan de minder geschoolden.
Over de niet-geschoolden zal ik maar zwijgen, want terwijl deze onverwachte vaccintoestand zich voordoet, is een politiek-bestuurlijk robbertje tussen Marinus Bee en Sergio Akiemboto zich aan het aftekenen. Dit kan zelfs overkoken en de groene tafel besmeuren alsof rechters niets beters te doen hebben dan aan de lopende band de morserij van politici op te ruimen. Tijdens de vorige zittingsperiode hielden Sapoen en Chitan de rechters ook maandenlang nodeloos bezig met hun overloperij.
Misschien is het ook een idee om alle wetten in een voor iedereen beter te begrijpen taal dan het moeilijke ‘Hollans’ te schrijven. Interpretatieverschillen zullen dan misschien minder of helemaal niet meer voorkomen. Want, zoals jurist Hugo Essed stelt, heerst er momenteel een complete Babylonische spraakverwarring in de kwestie-Akiemboto.
ivancairo@yahoo.com
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname