COLUMN: Hete brei

09/12/2020 14:00 – Serieus!?

Ivan Cairo  
Al decennia weten politici en andere burgers van Suriname dat gebruikers niet de juiste prijs voor stroom en drinkwater betalen. De Energiebedrijven Suriname (EBS) wordt per jaar voor honderden miljoenen gesubsidieerd waardoor niet de marktconforme stroomprijs aan klanten wordt doorberekend.
Al vanaf regering-Vene 1 is het duidelijk dat naar een marktconforme situatie moet worden gegaan. Toen is dat niet gedaan, want het zou een politieke backlash als resultaat kunnen hebben. Ook de regeringen die daarna kwamen, gingen door met de onhoudbare subsidies. President Bouterse was de enige die het ronduit durfde te zeggen. Hij gaf aan dat als hij de subsidie afschaft en de stroomprijs omhoog gaat, het hem en zijn regering politiek duur zou kunnen komen te staan.
Dus werd de inefficiëntie tegen beter weten in, in stand gehouden. Je zou het kunnen vergelijken met de situatie van een doorsnee arbeider die gelet op zijn salaris maar SRD 200 aan brandstof per maand kan tanken, maar eigenaar is van een Maserati die hij in de loterij heeft gewonnen en een goedhartige buurman al een paar jaar het leeuwendeel van de brandstofkosten voor zijn rekening neemt. De weldoener weet dat hij dit niet kan volhouden, want zijn spaarcenten raken op, maar hij durft niet te stoppen en schuift de stopzetting van de brandstofalimentatie aan buurman maar voor zich uit. Dit uit vrees dat buur die om de vijf jaar met zijn hele familie zijn bedrijfspanden gratis van binnen en van buiten grondig schoonmaakt, daarmee zal stoppen.
Hetzelfde gedrag van vorige politieke machthebbers zien we nu ook bij de huidige. Er worden termen gebezigd als “samenleving zal niet verrast worden met plotselinge nutstarieven”, zonder inhoudelijk aan te geven welk traject zal worden ingezet en binnen welke termijn de subsidie zal worden afgeschaft. Men draait constant om de hete brei heen. Met goede, degelijke communicatie en voorlichting – nu reeds – kan de samenleving goed voorbereid worden op wat haar te wachten staat. De indruk moet niet gewekt worden dat de onvermijdelijke tariefaanpassing pijnloos zal verlopen voor iedereen in de Surinaamse gemeenschap. In aanloop naar de tariefverhogingen kan alvast voorlichting gegeven worden om gebruikers te informeren hoe zuiniger en efficiënter om te gaan met water en stroom. Dat laat zeker een paar srada in de portemonnee.
ivancairo@yahoo.com
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname