COLUMN: Doden spreken niet

03/12/2020 14:00 – Pokay Tongo

Stuart Rahan  
Het is weer decembermaand. De maand van niet alleen feestelijke tradities en cadeautjes uitpakken. Voor Suriname zijn de Decembermoorden ongewild traditie geworden in herdenkingen omdat na achtendertig jaar er nog steeds geen eind is gekomen aan het Decemberproces. Pas als er een eindoordeel is geveld, zullen familie en nabestaanden van de vijftien slachtoffers en ook de daders rust krijgen. Elke keer als het proces een moment van opleving kent, maken familie en nabestaanden moeilijke tijden door. Wat zich op 8 december 1982 heeft afgespeeld in Fort Zeelandia wordt herbeleefd. Daders wijzen naar elkaar en de hoofddader wijst naar doden.
“… dat het erom ging om een gevaarlijke militaire invasie van de voormalige kolonisator af te slaan dan wel te voorkomen, zoals is gesteld door het toenmalige Militaire Gezag. Het lijkt dan logisch dat voor een onbevooroordeelde, objectieve procesvoering, het gerechtelijk vooronderzoek niet alleen moest worden gericht op de mensen, die al jaren voor de aanvang van het proces, in de massieve beïnvloedingscampagne vanwege de voormalige kolonisator, als moordenaars zijn gebrandmerkt. … kan gesteld worden dat gelet op de complexiteit en de gebeurtenissen tijdens het afgelopen proces er helaas nooit aan waarheidsvinding is gedaan.”
De rechtszaal is geen politiek podium voor propagandistische prietpraat, hoe waardevol of misschien hoe waardeloos die ook zijn. In de rechtszaal bepaalt de rechter en niet de gedaagde. Natuurlijk mag Desi Bouterse als hoofddader de wet lek proberen te schieten. Het mooie aan het recht is dat je de zin van de onzin kan scheiden. Afhankelijk van wie de geschiedschrijver is, zal Desi Bouterse worden vrijgesproken. Moord op vijftien Surinamers die zich op geen enkel moment konden verdedigen, fysiek noch voor de rechter, is strafbaar en worden daders vervolgd. Recht wordt niet uitgesproken op basis van ‘wat als’.
Bouterse dacht dat bij aanwezigheid van zijn raadsman, hij zelf afwezig mocht zijn. Klopt, maar zijn jarenlange afwezigheid was puur desavouering van de rechtsstaat. Roep dan niet vanaf een politiek podium met schuim op de bek hoe je rechters minacht. Je bent een leider en jouw volgelingen volgen je blind in ontkenning van de rechtsstaat. Maar DDB zou DDB niet zijn als hij zich nederig toont voor de rechter om kort daarop in zijn vertrouwde Ocer de stoere macho uit te hangen door bedreigingen te uiten. Zijn schizofrenie maakt hem tot wie hij is.
En wederom doet Desi Bouterse een beroep op het geweten van dode mensen. Fred Derby, Ruben Roozendaal en zijn SLM-manusje-van-alles Henk Venoaks keren zich om in hun graf. Bouterse weet als geen ander waarom hij deze geesten oproept: die kunnen zijn verhaal bevestigen noch ontkennen. Ook documenten die zijn geweten zouden kunnen verschonen zijn verdwenen. Gewoon, net zoals veel Surinamers zijn verdwenen en hun familie zich nog steeds afvraagt hoe zij aan hun einde kwamen. Wat een ellende overkomt deze zielige oude man die het beste voor heeft met Suriname en een hekel aan kolonisator Nederland. Ik krijg haast medelijden met hem dat de voor hem terechte vijftien moorden hem nu in de schoenen worden geschoven.
En dan ook dit nog. Hoe kan je spijt en verdriet hebben van iets wat je niet hebt zien aankomen? In het Sranan zouden we zeggen: a man spiti ini wan obiya san no ben de fu en! O ke ba, Bouta frigiti san a piki Cyrill Daal di en nanga den wrokoman tapu a faya di Maurice Bishop saka kon na Sranan. Op 8 december 1982 heeft DDB de rekening vereffend en Cyriel Daal ben mag fu hori a pikinmoni. Pratend over waarheidsvinding en omstandigheden die speelden rond de vijftien moorden, zal je als hoofddader niet in een kapotte spiegel moeten kijken. Doden hebben geen stem en in onze geschiedenisboeken zullen historici december niet beschrijven als een feestmaand vol cadeautjes. Het zal gaan over moord en doodslag van Surinamers die zonder vorm van proces zijn vermoord. Jij DDB hebt nu alle gelegenheid gebruik te maken van het recht dat jij ze ontnam. Kijk maar eens goed in jouw eigen spiegel.
taknangami@live.nl
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname