Collectief op de bres tegen vaccinatiedwang

12/10/2021 12:39

-
Donovan Mijnals

Steve Meye voert het woord tijdens de demonstratie dinsdagochtend op het Onafhankelijkheidsplein. ‘Mijn lichaam, mijn keus’ is de visie van de groep die zich verzet tegen de ‘dwang’ om te vaccineren.
:
 

PARAMARIBO –
Het is allemaal een gemoedelijk schouwspel aan het begin van het protest dat dinsdagmorgen 10u begon op het Onafhankelijkheidsplein. Vakbonden, kerken, politieke figuren en anderen sloegen de handen ineen om zich hoofdzakelijk uit te spreken over vaccinatiedwang. Deel van het tafereel waren borden met verschillende leuzen die nadrukkelijk verwezen naar het zelfbeschikkingsrecht: “Mijn lichaam, mijn keus!” Het geheel wordt gecompleteerd met op de achtergrond muziek van Bob Marley: So Much Thing To Say. Toepasselijk.

Wanneer de activiteit van start gaat, doet geestelijke Frank
Nahar de aftrap. “Gado, Yu srefi no e kon na a vrije wil fu wi, dan
no wan enkri libisma abi a leti fu du so. (God, niet eens U komt
aan onze vrije wil, dan heeft geen enkel mens het recht dat te
doen)”, stelt hij. Zijn worden met luid gejuich ontvangen. Zijn
collega Steven Reyme gaat op vrijwel dezelfde toon verder: “Dwang
brengt me terug naar de tijd van slavernij benadrukt hij. Ik ben
niet tegen gevaccineerden, maar als ik dat niet wil, laat me met
rust”, vindt hij. De geestelijke, die teven de leider is van
politieke partij A-20. Benadrukte dat het volk de huidige regering
daar heeft gezet en die ook weer kan verwijderen als de burgerij
zich daartoe gedwongen ziet. “Yu e kweki wan woron nownowde, ma no
meki a tron wan aboma.”

De sprekers lieten ook een waarschuwend geluid horen jegens
bedrijven die hun werknemers tot vaccinatie dwingen. Onder meer
Fernandes heeft in de afgelopen tijd laten doorschemeren dat er
maatregelen zullen volgen tegen niet-gevaccineerde arbeiders.
“Indien zo verder, zullen we geen Fernandes brood en soft meer
kopen”, klonk het. Volgens Steve Meye moet het duidelijk zijn dat
de regering in dienst staat van het volk en niet andersom. “Yu sabi
san na wan minister: wan bediende! Efu wi e pot wan regering, zijn
zij onze bediendes.”

Er waren ook sprekers die een alternatief licht schenen op de
wereldwijde coronasituatie. Zo beweert vakbondsman en politicus
Ronald Hooghart dat de ziekte al langer dan 45 jaar in de maak is,
met de bedoeling de bevolking uit te dunnen. Daarnaast zegt hij dat
het aanbrengen van het wattenstaafje in de neus bij het swabben
voor trauma’s zorgt. “We zullen het effect daarvan binnen een paar
jaar zien”, zegt hij. Abop-topper Edward Belfort verzekert zelfs
dat er een medicijn is tegen Corona: Ivermectine. “Binnen vijf
dagen ben je beter als je het gebruikt, Waarom laat Ramadhin dat
niet halen?” vraagt hij. Het antwoord op die vraag krijgt hij
terstond toegeroepen vanuit het publiek: “Duivels, ze zijn allemaal
duivels!”

Volgens verschillende sprekers is er een wet in de maak die het
legaal moet maken niet-gevaccineerden te discrimineren.
NDP-fractieleider Rabin Parmessar, ook een van de sprekers,
verzekerde het publiek van ongeveer 300 man dat zijn fractie tegen
zal stemmen. Hij verwacht daarbij de steun van de Bep van Ronny
Asabina en en van Abopper Edward Belfort.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen