COL springt in de bres voor medewerkers Milieubeheer

Medewerkers van het directoraat Milieubeheer/Openbaar Groen hebben van de directie van dit directoraat brieven ontvangen die volgens de Confederatie van Organisaties van landsdienaren (COL), onzekerheid brengen in hun rechtspositie.  In een open brief aan president Chan Santokhi, vraagt de bond aandacht voor deze kwestie.Volgens de COL gaat het om burgers die recht hebben op een dienstbetrekking. Er ontstaat grote onrust op de werkvloer. De COL vindt dat zolang betrokkenen voldoen aan de mogelijkheden, die de wet aangeeft, van een goede overheid wordt verwacht dat zij dat waardeert en deze waardering ook laat zien. De zaak heeft te maken met de rechtspositie en arbeidszekerheid van betrokkenen en hun respectievelijke gezinnen, geeft de COL aan.

De directie verwijst in de brief aan de medewerkers naar een toetsing van de rechtspositie van betrokkenen, door ‘de Presidentiële Commissie.’’ De COL zegt niet op de hoogte te zijn van de wettelijke en de menselijke grondslag van deze commissie en wil hierover geïnformeerd worden. De organisatie vraagt ook naar het bijeenroepen van het Fiso Tripartiet Overleg Orgaan “om deze en andere navenante materie te bespreken en tot aanvaardbaar resultaat te komen.”

Van het schrijven zijn afschriften gestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Openbare Werken en de directeur van Milieubeheer/ Openbaar Groen. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com