Coalitieleden willen informatie over baggerproject vaargeul

Assembleeleden van de coalitie willen de regering interpelleren over het baggerproject. Zij hebben een interpellatievoorstel ingediend bij de leiding van De Nationale Assemblee. De volksvertegenwoordigers willen informatie over de stand van zaken rond het baggeren van de vaargeul van de Surinamerivier. Er zijn eerder ook vragen gesteld hierover, maar de informatie is nog niet verstrekt. De regering moet, indien het interpellatievoorstel wordt behandeld, informatie verschaffen of voor dit project reeds een gunning heeft plaatsgehad. Wat zijn de technische data en de raming van het project. Hoe zal de financiering plaatsvinden en wat is de looptijd en het natraject. Aangevoerd wordt dat de vaargeul is dichtgeslibd en daardoor niet bevorderlijk is voor de scheepvaart en het vrachtvervoer. Door deze situatie derft het land inkomsten. Daarom moet het baggeren van de vaargeul zo snel mogelijk worden aangevangen. Er is een openbare aanbesteding geweest in maart dit jaar, maar er is geen informatie over de stand van zaken. Het interpellatievoorstel is ingediend door Patricia Etnel (NPS), Dinotha Vorswijk (ABOP), Evert Karto (PL/ABOP), Ivanildo Plein (NPS) en Mahinder Jogi (VHP). …………


Lees verder