Clodette Maria Kross (66) Paramaribo 24-5-2021

Paramaribo 26 mei 2021
Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in GOD. ~Kolossensen 3:3

Met diepleedwezen maken wij bekend dat van ons is heen gegaan onze dierbare moeder, oma en overgrootmoeder.

Clodette Maria Krossgeboren Paramaribo 2-6-1954 overleden Paramaribo 24-5-2021

De uitvaart wordt nader bekend gemaakt.

Namens de nabestaanden:
– Brigitte Eersteling en Frank
– Roué, Saffira, Latifah en Asher, allen Eersteling
– Rafaël Gezius, Shanivah, Royalty en Josylvio
…………

Lees verder