CLO: “Scenario’s opgezet om bepaalde burgers buiten spel te houden”

Het ontheffen van de directeuren bij het Staatsziekenfonds (SZF), Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) en het ontbinden van het stichtingsbestuur bij het SZF, lijkt volgens de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) op scenario’s die zijn opgezet om bepaalde burgers van dit land buiten spel te houden. Dit strookt volgens de CLO niet met de beloften die partijen tijdens de verkiezingen hebben gedaan.
De CLO heeft een brief, ondertekend door voorzitter Ronald Hooghart, gericht aan president Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk waarin de vakbond aangeeft in een vroeg stadium de bel te moeten luiden.
De CLO stelt dat die in de pers heeft moeten vernemen dat SZF-directeur Rick Kromodihardjo, is ontheven, wat misschien de goedkeuring van de president en vicepresident draagt. Ze merkt op dat er echter instituten in place zijn die de leiding van het land regarderen die eerst aangesproken moeten worden en/of informeren alvorens tot deze daad over te gaan. In dit kader merkt de CLO op dat de minister ook het stichtingsbestuur heeft ontbonden, na opmerkingen zijdens de CLO. “In feite zoekt hij het pad van oorlog”, schrijft de CLO.
Volgens de CLO heeft de minister niet de mogelijkheid genomen om alsnog met het stichtingsbestuur van gedachten te wisselen, maar gebruik gemaakt van de macht van het minister-zijn om op autoritaire wijze handelingen te plegen die hij in deze tijd zou moeten nalaten.
Ten aanzien van de directeur van de SPSB, Ginmardo Kromosoeto, geeft de CLO aan dat de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) een jaar lang onderzoek heeft gedaan, zonder enige reden, de directeur aan te houden en of op te sluiten maar nu is dat wel het geval.
De CLO geeft verder aan dat die geen situaties kent waarbij na de verkiezingen mensen buiten gesloten worden nadat ze tijdens de verkiezingen in dienst zijn genomen. “Natuurlijk hebben verschillende regeringen landsdienaren ontheven en hun eigen mensen geplaatst, maar zoals het nu reeds gebeurt lijkt het ons een opgezet plan dat nooit goed kan zijn voor de gewenste eenheid in de samenleving”, benadrukt CLO.
Er wordt eveneens opgemerkt dat er vanuit de VHP een versnipperingsmodel in scenario is gezet dat nu al tot versnippering binnen de CLO leidt, hetgeen een zeer gevaarlijke tendens is voor de ontwikkeling in dit land, aldus de CLO.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald