CLO-lidbonden starten onderzoek naar financiële status CLO

Het Collectief van Lidbonden bij de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), onder leiding van Michael Miskin, zal binnenkort starten met een onderzoek naar de financiële status van de CLO. Dit vanwege de vele onduidelijkheden over de financiën van de organisatie.
Ook zaken met betrekking tot de status van de gebouwen en terreinen van de CLO zullen onderzocht worden. Deze opdrachten zijn gegeven middels een motie die is ingediend door de ledenraad.
In een andere motie wordt gevraagd dat de voorzitter van de CLO, Ronald Hooghart, wordt afgezet. Beide moties zijn aangenomen en overhandigd aan Miskin tijdens een vergadering van het Collectief die was gehouden in het KOB-gebouw.
Kaderlid Eugène Daniël geeft aan dat zij conform het statuut hebben gehandeld. “We naderen al december en er is een procedure die uitgezet moet worden naar de verkiezing toe. Kandidatenlijsten moeten ingediend worden en we moeten ons voorbereiden. De handelingen van Hooghart kunnen we niet meer accepteren”, haalt Daniël aan.
Miskin zegt dat het afzetten van de voorzitter verder via de rechter aangepakt zal worden indien hij geen gehoor geeft aan de statutaire handelingen die gepleegd worden door het Collectief. De scheuring zal bij de rechter uitgevochten worden om te komen tot het uitschrijven van bestuursverkiezingen.
Miskin zegt dat er een brief naar Hooghart is gestuurd om hem te vragen de partijen uit te nodigen. “De twee groepen moeten bij elkaar komen om samen te beslissen wanneer de bestuursverkiezing gehouden wordt. Als hij niet reageert op de brief gaan we naar de rechter om de verkiezing uit te schrijven,” voert Miskin aan.
Er zijn volgens Miskin termijnen waaraan de voorzitter zich dient te houden. Tijdens de vergadering heeft het Collectief de opdracht gehad om verder met de regering gesprekken te voeren over de positie van de ambtenaren.
Miskin ging ook in op zaken die zich hebben voorgedaan nu er een scheuring is binnen de CLO. De zaken die zich nu voordoen hebben wij al eerder meegemaakt. In de periode van Hendrik Sylvester waren er ook twee kampen en was dit ook bij de rechter aangevochten en opgelost,” aldus Miskin.
Miskin en zijn groep zijn vrijdag tijdens een assemblee van de groep van Hooghart geroyeerd. Miskin zegt dat hij nog geen brief heeft ontvangen over het royement.
Simone Awanna

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald