CLO klimt in de pen over ontheffingen

De Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO) heeft uit de pers vernomen dat de directeur van de Stichting Staatsziekenfonds Suriname (SZF) is ontheven. Ook de raad bij het fonds is zonder inspraak ontbonden. Hetzelfde is gebeurd bij het ontheffen van de directeuren van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) en die van het Centraal Bureau van Burgerzaken (CBB). De CLO benadrukt in een schrijven aan de president en de vicepresident van het land, dat er voor het plegen van zulke handelingen instituten in place zijn, die eerst aangesproken en/of geïnformeerd zouden moeten worden.

Volgens het stuk is de minister van Volksgezondheid autoritair bezig en op een pad van oorlog gestapt. Hoewel de CLO de regering het voordeel van de twijfel wil geven, vindt zij het noodzakelijk om aan de bel te trekken voordat het te laat is, schrijft zij. Het gaat volgens de CLO om scenario’s die opgezet zijn om bepaalde burgers buiten spel te houden. Dit zou niet stroken met beloften van voor de verkiezingen.

Ten aanzien van de directeur SPSB geeft de CLO aan dat de Centrale ‘s Lands Accountants Dienst (CLAD) een jaar lang onderzoek heeft gepleegd, “zonder enige redenen te vinden, de man aan te houden en of op te sluiten, maar nu wel.” Dat in het verleden regeringen landsdienaren hebben ontheven en hun eigen mensen hebben geplaatst is een feit, maar volgens de CLO gebeurt het nu volgens een vooraf opgezet plan dat de samenleving geen goed kan doen.

In de brief aan de president en de vicepresident gaat de CLO ook in op de situatie bij het MI-GLIS. Het personeel van dit instituut had het vertrouwen in de toenmalige directeur opgezegd en er is een vakbond opgezet. De directeur die er nu is, zou weigeren een schikking te treffen met personeel en bezig zijn, werkers binnen dit instituut werkeloos te maken.

De CLO vraagt in de brief die is ondertekend door CLO-voorzitter Ronald Hooghart, aan de bewindslieden, al deze en andere zaken een positievere wending te geven.
U kunt de brief van de CLO aan president Chan Santokhi en vicepresident Ronny Brunswijk, hier lezen.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com