CLO-conflict strekt zich uit naar groene tafel en politie

Het conflict dat is ontstaan binnen de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) dreigt verder te escaleren. Het Collectief van CLO-lidbonden heeft woensdag een verzoekschrift ingediend bij de rechter voor smaad en laster en ook met betrekking tot schorsing. Geëist wordt dat CLO-voorzitter Ronald Hooghart (74) zijn verregaande uitspraken in het programma ‘To the point’ en in een interview met Radio Stanvaste corrigeert. Hooghart moet volgens de aangevers ook de kwestie over de schorsing corrigeren. De correctie wil het Collectief geplaatst hebben in de kranten en op media waar hij de uitspraken heeft gedaan. Hooghart is eerder al twee keer veroordeeld voor smaad en laster. Het Collectief wacht nu de rechtsingang af.Ook heeft het Collectief via zijn advocatenteam een schrijven gericht aan de procureur-generaal die de opdracht aan de politie moet geven voor preventief optreden tegen Hooghart. In een brief aan Ravaksur schrijft Hooghart: “Ze blijven het bestuur en of de voorzitter provoceren blijkbaar om hem zover te krijgen handelingen te plegen, waardoor ze hem door het Openbaar Ministerie kunnen laten oppakken.”In de bewuste brief van 21 augustus 2020 wordt het presidium van Ravaksur op de hoogte gesteld van de schorsing van acht bestuursleden van de CLO. In een motie op 15 juli hebben Michael Miskin (secretaris-generaal CLO), Glenn Swamipersad (penningmeester CLO), Johannes Aviankoi, Rudolfo Palmtak, Oemsalma Rodjan, Marlon Hoogdorp, Mayra Finsy-Sedoc en Bisnoepersad Dalloesing, het vertrouwen in Hooghart opgezegd. In de brief stelt Hooghart dat de acht leden “indachtig het advies van de Centrale Raad voor onbepaalde tijd zijn geschorst: hetgeen betekent dat zij geen handelingen mogen plegen in het kader van de CLO.”Op het presidium doet Hooghart dan ook dringend het beroep om niet te bemoeien in CLO-aangelegenheden. Miskin die leiding geeft aan de groep ontevreden CLO’ers, nu verenigd in het Collectief van CLO-lidbonden, zegt aan Starnieuws dat de leden zich bedreigd voelen door de uitspraken. Ook de verregaande uitspraken die in de media zijn gedaan tegen de in ongenade gevallen bestuursleden, zit de leden niet lekker.Miskin legt uit dat er drie lijnen zijn uitgezet om het conflict op te lossen. Er wordt gekeken naar bemiddeling, de juridische weg en het financieel administratief plaatje. Miskin vertelt dat toen het conflict zich voordeed er een commissie van goede diensten was ingesteld onder leiding van de zoon van de CLO-voorzitter, Andy Hooghart. De bemiddeling door de commissie mocht niet baten. Ook de inspanningen van prominenten in de maatschappij, zijn uiteengespat. De gesprekken hebben zich allemaal gericht op het oplossen van het geschil en dat Hooghart de eer aan zichzelf houdt. Miskin merkt op dat president Chan Santokhi zich nu ook heeft aangesloten in de rij van bemiddelaars.De gang van zaken zit Miskin en het collectief dwars. Ofschoon ze de meerderheid van de bestuursleden en lidbonden achter zich hebben, zit Hooghart nog steeds in het CLO-gebouw. Het gebouw en het terrein vallen onder de Stichting Beheer CLO Bezittingen, waarvan vier van de bestuursleden nog in leven zijn. Deze bestuursleden zijn het ook niet eens met de gang van zaken en kijken naar mogelijkheden met het juridisch team om Hooghart uit het gebouw te krijgen.Miskin merkt op dat Hooghart de CLO als directeur-eigenaar heeft geleid. Hij wil alles bepalen, er is geen democratie en dat is al lang zo. “Zoveel dingen zijn juridisch onmogelijk, hoe moet je je recht zoeken,” vraagt Miskin. Hij wordt haast mismoedig van alle obstakels die op de weg liggen. Aan de andere kant kijkt hij richting vervroegde verkiezingen binnen de CLO. Aanvankelijk had Hooghart gezegd dat hij in december verkiezingen zou houden, maar hij kwam daar later op terug en stelde dat hij zijn termijn tot december 2023 wil uitzitten. Hij heeft dat kenbaar gemaakt aan de juristen van het Collectief tijdens een bemiddelingspoging.Op financieel administratief vlak is het Collectief begonnen om informatie te verzamelen over de geldstromen van de CLO. Er is een administratiekantoor ingehuurd om het Collectief bij te staan in dit proces. “Dat loopt nog niet vlot.” Informatie verkrijgen over de geldstromen van de CLO gaat ook heel moeizaam. Het Collectief wil weten wat ze overneemt, waaronder de schuldenpositie van de CLO.”Projecten die Hooghart heeft uitgevoerd, zullen worden doorgelicht,” stelt Miskin. Hooghart heeft twee woningbouwprojecten uitgevoerd. Hij heeft ook een groot terrein op Rijsdijk dat staat op naam van een stichting, waarvan Hooghart de voorzitter is. “Hooghart heeft naar het gevoel van het Collectief een privé bedrijf gedraaid onder CLO-vlag,” vat Miskin het handelen van Hooghart samen. “We hebben geen inzage in zaken en er wordt al jaar en dag geen verantwoording afgelegd over geldstromen. Hooghart trekt alles naar zich toe.” Miskin voegt eraan toe dat alle personen en instanties die helpen bij het oplossen van het conflict … ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com