CLO-Collectief: Betaal wat reeds is overeengekomen

Niet alleen voorzitter Ronald Hooghart van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) heeft met de regering gesproken over het salaris van ambtenaren, maar ook CLO-Collectief onder leiding van Michael Miskin had een gesprek hierover. Hooghart heeft de regering een ultimatum gesteld voor het uitbetalen van de terugwerkende kracht (twk) die de ambtenaren al kregen. “Maar dat is een nieuwe onderhandeling”, zegt Miskin in gesprek met . Zijn groep heeft de regering gevraagd de resterende betaling op basis van de overeenkomsten van maart 2019 en juni 2020 in orde te maken.

Miskin die ook aan de basis heeft gestaan van de twee vorige overeenkomsten, zegt dat er nog 3 x SRD 500 betaald moet worden en verder ook het verschil in vakantiegeld. Totaal komt het neer op 5 maanden. Daarnaast krijgen ambtenaren in juli ook vakantiegeld uitbetaald. “Indien de regering gewoon de reeds gesloten overeenkomsten, die al in uitvoering zijn, nakomt, dan heeft ze zes maanden rust,” voert Miskin aan. In de tussentijd kan er onderhandeld worden over een nieuwe overeenkomst. De uitbetaling van de twk die de overheid nog schuldig is aan de ambtenaren, zal tussen de SRD 20-25 miljoen per maand kosten.

De voorstellen zijn in een gesprek met de regering gedaan op 22 en 30 maart. Op de bijeenkomst waren aanwezig de minister Armand Achaibersing (Financiën & Planning) en Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking). Het voorstel is nog in bestudering bij president Chan Santokhi. Hooghart wil dat de twk per 15 april op de rekening van de ambtenaren moet zijn gestort.

Miskin legt uit dat 20 maanden twk opgenomen is in de eerder gesloten overeenkomsten. Wanneer deze zijn uitbetaald, is de overeenkomst verlopen. “Om te eisen dat de twk nu door wordt betaald, is niet op basis van de gesloten overeenkomst. Er moet opnieuw onderhandeld worden daarover”, benadrukt Miskin. Hij hoopt dat de regering snel een beslissing neemt, want de ambtenaren hebben het moeilijk. Er kan niet langer worden gewacht, meent CLO-Collectief.

Overigens heeft de kortgedingrechter vonnis geveld donderdag over de bestuursverkiezing die Hooghart gepland had voor vandaag. De rechter heeft op straffe van een dwangsom van SRD 500.000 verboden om deze verkiezing te houden.
………… (Star)


Lees verder

Bron: .com