Clad-onderzoek bij Wegenautoriteit wenselijk

Een Clad-onderzoek bij de Wegenautoriteit Suriname (WAS) is volgens minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) wenselijk. In gesprek met Suriname Herald zegt de bewindsman, dat de WAS vaker negatief in de publiciteit is gekomen vanwege de ontoelaatbare praktijken die daar zouden hebben plaatsgevonden. Dit onderzoek is gewenst op basis van de accountantsrapporten.
De OW-minister geeft aan dat hij op basis van enkele geconstateerde feiten besloten heeft om de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, te vragen om de Clad enkele zaken die onduidelijk zijn boven water te halen. Gebleken is dat er middelen zijn vrijgemaakt voor projecten, waarbij niet de juiste procedure zijn gevolgd.
Comptabele regelsEen van deze projecten is volgens de OW-topman het vlaggenproject, waarbij de NDP in 2017/2018 een bedrag van SRD 54.416 zou hebben geleend aan de WAS voor het aanschaffen van vlaggen. De comptabele regels zijn niet nageleefd. Volgens de minister heeft de Raad van Toezicht bij de WAS ook gefaald in bepaalde zaken. Die raad wordt binnenkort ook vervangen, zegt hij. Deze zaak heeft eerder voor beroering gezorgd bij de toenmalige coalitie en oppositie in het parlement.
Voormalig president Desi Bouterse heeft toen deze zaak proberen te verdedigen door in het parlement te zeggen dat er niks mis zou zijn met de aankoop, omdat de WAS de middelen niet had. De vlaggen waren al besteld voor de viering van Srefidensi. Hij maakte toen nog de opmerking dat de gelden gestolen waren en de vlaggen daar hingen.
Interne controleMinister Nurmohamed heeft naast het Clad-onderzoek bij de (WAS) ook opdracht gegeven aan de afdeling Interne controle om alle afdelingen van dit ministerie door te lichten. De Interne controle zal waar nodig versterkt worden om haar werk naar behoren te kunnen doen. Als blijkt dat er verder onderzoek nodig is, zal de Clad zeker ingeschakeld worden voor nader onderzoek.
Alles wat is misgegaan moet onderzocht worden. De bewindsman merkt verder op, dat er vóór de verkiezingen van alles en nog wat heeft plaatsgevonden. Er is volgens hem misbruik gemaakt van dit ministerie. Deze zaken moeten zeker aangepakt worden in het kader van transparantie, stelt Nurmohamed.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald